måndag, september 16, 2013

beröringsångest hos S?


År 2002  skrev Folkpartiet liberalerna en motion som mynnade ut i en handikapplan år 2004. I denna plan finns beskrivet enligt nedan:Åtgärd 5:2.1

Kalmar kommun har idag en tillgänglighetsguide publicerad på hemsidan. Den saknar dock en rad viktiga uppgifter.
Förslag:
En ny guide ska tas fram som innehåller de mest välbesökta turistmålen, offentliga lokaler och butiker. Det är viktigt att den anpassas till alla målgrupper och inte bara finns digitalt. Informationen i guiden ska även ligga till grund för ut-veckling av kommunens hemsidor, se 5:2.2.
Målgrupp: Alla som rör sig och vistas i Kalmar
Tidsplan: Slutfört våren 2006


Finansiering: Destination Kalmar och kultur- och fritidsförvaltningen Kost-naden beräknas uppgå till ca 100 000 kr

Effekter: Ökad tillgänglighet för personer med funktionshinder att besöka Kalmars sevärdheter och shoppingutbud
Ansvarig: Destination Kalmar i samarbete med handikapporganisationerna
Jag har sedan med jämna mellanrum efterfrågat denna guide i tillgänglighetsrådet och i kommunfullmäktige. 2012 Hade jag en interpellation  till Johan Persson eftersom han är ordförande i Destination Kalmar, och visst blev jag förvånad att Anette Lingmerth var den som svarade.
Då, efter tio år, skulle Destination kalmar anlita en rådgivare för att färdigställa en tillgänglighetsguide.
Det verkar att finnas en politisk beröringsångest i denna ganska harmlösa, men viktiga  uppgift.

Av någon anledning är att uppdraget flyttat till primärkommunala nämnden där den togs upp som en övrig fråga. Vad blev kontentan av det? Jo, tro det eller ej! Frågan om tillgänglighetsguide ska tas upp på nästa möte med primärkommunala nämnden. Nu är det snart tio år sedan uppdrag om tillgänglighetsguide gavs. Flyttar man ärendet till en annan nivå kan man ju skylla på att den nivån inte vill betala. Men uppdraget är Kalmars.

Men Destination Kalmar AB har tydligen inte haft några pengar över till guide för besökare med funktionshinder, trots att evenemangsverksamheten är den verksamhet som ökar sina kostnader med många miljoner. Och man säger sig få igen miljoner!!!
Sanningens minut kommer när pengarna ska fördelas!
Gratis är gott, men pengarna tas ur samma kassa. Alla ska med, var S valslogan, eller....

Vallöfte 2006 och 2010. Kanske detta åter blir socialdemokraternas vallöfte 2014. Precis som med Parkeringshus, Kulturhus, Brandstation, Simhall, Multihall för friidrotten och så vidare.......... 
 

Inga kommentarer: