fredag, september 27, 2013

Jag vill se en bättre attityd till både omsorgstagare och företagare!

Oj vad fort en vecka går!
Men oj vilken tid det tar för socialdemokraterna att komma fram i viktiga frågor där de och deras olika majoriteter  är splittrade.
Ett vänsterparti som väljer att bråka när de inte riskerar att fälla sin majoritet och ett parti som är höger och vänster som det passar, och så ett parti som säger nja.  

Parkeringsfrågan och LOV är väl bara två typiska frågor som splittrat dessa partier under åren.
Det är också frågor som visar vilken inställning man har till näringslivet. En socialistiskt styrd kommun innebär alltid begränsningar i attityden till företagare och det speglas i Kalmar i oförmågan att komma framåt i frågor som berör företagsklimatet.
I frågan om LOV har ju alliansregeringen stimulerat valfrihetsmodellen med stöd för utredning i den egna kommunen. När det gäller bidrag är majoriteten inte sen att söka, men när det gäller eget agerande ser vi stora brister.

Vad gör man i Kalmar när man ska införa något som regeringen vill stimulera, men där man inte vill ge alliansen äran? Jo, man inför en Kalmarmodell. Lite förvånande är vilka som gjorde det och att man inte förstod att lagen om valfrihet just är en lag som är menad att föra valfriheten framåt.

Beskedet nu om att  Kalmar måste hålla sig till givna spelregler och  införa en valfrihetsreform som går att jämföra med de flesta i landet är bra. Det är då vi kan undvika de brister andra sett och vi kan tillföra kvalitetsnormer som gör t.ex. omsorgen bättre. Alla ska betala sina skatter i Sverige och det borde ju vara ett underbetyg till kommunen om någon kan ta ut stora vinster när de gjort avskrivningar på sina investeringar.
Då borde ju kommunen antingen visa mycket högre standard eller större överskott.
Krav på meddelarfrihet och liknande har ju redan införts i LOV där man önskat det.

Inte i något system ska omsorgstagarna behöva träffa 15 olika personer under en två-veckorsperiod!
Så kunde det vara  och det bästa med LOV är att då sätter vi upp kvalitetskrav som även kommunens enheter måste följa.

Omsorgstagarnas önskemål blir tydliga med LOV och man får den frihet att bestämma som jag tycker är så viktig.
Det har nog gått ungefär tio år sedan Folkpartiet lämnade in motionen om "fritt val i hemtjänsten".
I Kalmar är inte omsorgstagarnas valfrihet  prioriterad, så länge socialdemokraterna styr.
Inga kommentarer: