söndag, september 22, 2013

Vi bjuder på företagsfrukost!

 


Nu kan jag också glädjas åt att än en gång blivit vald att företräda Folkpartiet liberalerna under kommande mandatperiod.
Björn Brändewall, vill satsa helt på riksdagen och jag tror han kommer in.
Det finns så otroligt mycket att göra i Kalmar kommun och det vore kul att få ta initiativen tillsammans med allianspartierna.
Idag får man nöja sig med att driva på utvecklingen med  motioner och interpellationer.

Ett exempel.

I våras biföll  majoriteten en motion "vi bjuder på frukost" från Folkpartiet liberalerna om att bjuda in näringslivet till
företagsfrukost. Tidigare har endast utvalda grupper kommit ifråga  och kommunen ska ge service till hela näringen.
Nu finns en annons om frukost  ute och jag är väldigt glad att vi kommit så här långt!

Dock är rubriken på annonsen lite kryptisk. "Vi har bestämt oss"! Vad är det man har bestämt? Det kan ju inte vara nu man kommit
på att man vill nå de egna näringspolitiska målen sen många år om att nå 100 i rankingen? Eller har man nu kommit
på att man måste lyssna på näringslivets företrädare?
Men det har de ju gjort i alla år , säger de. Företagsbesök varenda onsdag och ett helt näringslivsråd verkar inte ha hjälpt.
Nej! Det måste finnas en politisk vilja att förbättra förutsättningarna för företagarna. Den har vi liberaler!

Det är glädjande att det nu blir företagsfrukostar, som vi föreslagit, men det är skrämmande att man hittills tydligen bara
sagt att man vill nå topp 100 utan att mena det.

 
Vi har bestämt oss!
Ja, det blir en spännande frukost!
 


Inga kommentarer: