tisdag, september 03, 2013

Nu ligger bollen hos majoriteten.Kommunstyrelse idag och 30 ärenden för beslut.
Tidigare var det alltid föredragningar om budget och andra lite större ärenden, men det är väldigt torftigt med det nu för tiden. 
Det borde också vara lite trist för tjänstemännen som arbetat med ärendet att inte få redovisa.

Vi hade idag ett förslag om att gå vidare med ett samlat Kulturcentrum, som verkligen behövs i Kalmar. Förutom redovisningen idag har tjänstemännen också redovisat för våra förtroendevalda och föredragit ärendet på ett mycket bra sätt. Vi kom fram till att trots att dokumentationen är väldigt omfattande, behövs det flera politiska beslut för att gå vidare i processen. Nu ligger bollen hos majoriteten att fatta beslut om vilka förutsättningar som gäller.
Jag lade därför, tillsammans med M och KD fram tre tilläggsförslag enligt nedan:

- Att före årsskiftet 2013/ 2014 redovisa regionförbundets/ landstingets   inställning till projektet .

- Att före årsskiftet 2013/ 2014 redovisa ställningstagande angående  Tigern 10 (Fryshuset)
- Att före årsskiftet 2013/ 2014 redovisa  tidplan och kostnadsram (investering och drift)för samtliga projekt i både Kulturcentrum och Fryshuset.
I "Fryshuset" är det tänkt en skatehall, Monokrom och andra aktiviteter. Jag tycker det vore bra om majoriteten bestämde sig för att flytta Monokroms verksamhet från Folkets park så att det området kunde planeras.  Folkets Parkområdet skulle aldrig köpts av kommunen, och det motsatte vi oss också då, men så blev det beslutat då, när man skulle rädda den egna rörelsen.
Lite kul var det under diskussionen där majoriteten sade mot sig själv hela tiden. Först "att vi inte hinner göra en budget för projektet före årsskiftet". Sen "att jag slog in öppna dörrar och att det var självklart att det in i budget i november". Och sen var det självklart att regionförbundet var vidtalat, och sen var det inte så självklart fem minuter senare.  Jag tror att vi blev mer och mer övertygade om  att det var ganska rimliga (och nödvändiga) tilläggsförslag.

Vi fick inte igenom förslagen. Det finns en tydlig beslutsångest i denna fråga där kulturcentrum har bytt plats flera gånger. Miljoner har säkert förspillts i tjänstemannatid på utredningar för att majoriteten ville visa "handlingskraft" eller presentera ett nytt förslag inför något val. Kanske också detta förslag blir majoritetens "vallöfte" utan kostnadsram eller tidplaner.


Senaste nytt.
Elva miljarder betalas tillbaka från AFA försäkringar, på grund av sjukförsäkringspengar som inte använts. Många miljoner kommer nu tillbaka till kommunen från AFA- försäkringen. Numera så används de till att täcka de årliga underskotten. Eller blir det med tillägget "synnerliga skäl" , vi summerar även årets budget. En gummiregel när man vill använda pengar till lite vad som helst.
Hade kommunen istället samlat alla AFA- pengar som en välkommen bonus, hade vi kanske snart finansierat ett kulturcentrum. Nu handlar man upp den innan de ens är beslutade.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollsanteckning

Folkpartiet liberalerna ser mycket positivt på, att det efter många års osäkerhet om val av plats och innehåll, nu äntligen finns ett embryo till ett samlat kulturcentrum.  Kulturen är en viktig del i samhällets infrastruktur , men också  en viktig dörröppnare för  näringsliv och invånare i Kalmar kommun.

Fortfarande, trots omfattande dokument saknas viktiga besked angående regionförbundets/ landstingets,  inställning till denna satsning.  Det saknas också besked om process för Monokrom, skatehall och övrig verksamhet  som  är föreslagen  för  kv. Tigern 10, ”Fryshuset”.  Innan processen går vidare bör alla i det färdiga kulturcentret ingående verksamheter  beskrivas med ytor och tänkta samarbetspartners. Folkpartiet har därför i kommunstyrelsen i tilläggsyrkande föreslagit  att det före årsskiftet 2013/ 2014 ska redovisas  regionförbundets/ landstingets   inställning till projektet  och att det före årsskiftet 2013/ 2014 ska redovisas  ställningstagande angående  Tigern 10, ”Fryshuset”.  Dessutom har vi föreslagit att det före årsskiftet 2013/ 2014 ska redovisas  en tidplan och  en kostnadsram (investering och drift)för samtliga projekt i både Kulturcentrum och ”Fryshuset ”.  

Om kulturcentret ska byggas i etapper bör ändå ett helhetsförslag och ett slutdatum finnas,  där varje etapp  redan i detaljplaneskedet är  väldefinierad. Samma redovisning gäller planerad verksamhet i Fryshuset.

 

 

 

  

Inga kommentarer: