onsdag, september 18, 2013

på väg mot "hälften kvar"

Århundradets skatte­reform hette det när Socialdemokraterna och Folkpartiet gjorde upp om skatten i början av nittiotalet.  Huvudprincipen var enkel: de allra flesta medborgare skulle bara betala kommunalskatt, som då låg runt 30 kronor. De 15 procenten med de högsta lönerna fick också  betala 20 procent i statlig inkomstskatt.
Men principen var att alla skulle få hälften kvar av en löneökning.

Det var en helt nödvändig reform, visste även S,  trots att Sten Andersson , S, beskyllde Bengt Westerberg för att ha en "felprogrammerad hjärna" när han presenterade förslaget. 80- talet och den ekonomiska politik som bedrevs då, drev Sverige in i en kris som vi aldrig hämtat oss ifrån när det gäller arbetslösheten.

Göran Persson,S  förstörde skattereformens fundament när han införde värnskatten 1995 . "Värnskatt" så fint och försåtligt namn på en ny skatt.

Hela  meningen med skattereformen var att ingen skulle behöva betala mer än 50 % av sin inkomst, men den bröt socialdemokraterna. 
 
Dessutom har många kommunala politiker, som socialdemokraterna i Kalmar, höjt kommunalskatten flera gånger och den skatten drabbar låginkomsttagare mest.
Vi ska veta att  välfärden är beroende av att människor utbildar sig och tar avancerade arbeten. Det ska de ha betalt för.
Annars väljer man att flytta till länder där regeringar uppskattar välutbildad arbetskraft.
I Kalmar får man inte heller behålla de invånare som hellre betalar sin skatt i en annan kommun som ger mer välfärd för en mindre skattepeng .
 
Idag har alliansregeringen presenterat sitt budgetförslag.
Nu höjer vi för första gången brytpunkten där man börjar betala statlig värnskatt.
Tre miljarder kostar reformen. Men än är det så att många får betala mer än hälften av sin inkomst i skatt.

Det femte jobbskatteavdraget i budgetförslaget, som främst går till lågavlönade och vanliga lönekategorier som sjuksköterskor, lärare och lokförare, kostar 12 miljarder.
Det vill inte socialdemokraterna  egentligen inte ha, men de ska ha kvar det om de vinner valet. De ska däremot hitta någon konstruktion för att människor ska betala mera värnskatt.

Här är en tydlig skiljelinje mellan liberal och socialistisk politik.

När stat/kommun tar för mycket skatt kan förhållandet mellan politiker och medborgare bli snedvridet. Medborgarna riskerar att bli till för de förtroendevalda i stället för tvärtom.

Här har Folkpartiet varit pådrivande i regeringen för att man ska vara trogen den skattereform som faktiskt socialdemokraterna skrev under från början.

Med liberal politik ska du kunna påverka och göra dina egna val. Medan socialister tar dina pengar och styr ditt liv med bidrag och subventioner. 


 

 

  

 


 

Inga kommentarer: