måndag, november 25, 2013

En verklig reserv!?

  Idag har Kalmar kommunfullmäktige beslutat om budget för 2014.
vi har i Folkpartiet,som jag tidigare nämnt, haft ett eget alternativt budgetförslag. Nästan pinsamt är det att socialdemokraterna verkar så nöjda över en budget där man använder tillfälliga pengar från en fastighetsförsäljning, exploateringsintäkter som hittills alltid resulterat i underskott och som alltså är pengar som inte finns ännu och så använder de en återbetalning från  AFA  som ev. ska utbetalas nästa år.

Vi har ju tyvärr ändå att utgå ifrån det budgetunderlag som majoriteten lägger, vilket känns ganska sorgligt.
 
Denna budget idag och Som av en Händelse ska vi i morgon på arbetsutskottet ta ett beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning och utjämningsreserv, RUR, enligt nya riktlinjer i kommunallagen.
 
De finansiella målen ska följas upp i delårsrapport och i årsredovisning. Kommunens revisorer ska göra en bedömning om resultatet i delårsrapport och årsredovisning är förenliga med beslutade finansiella mål. Det blir nästan lite komiskt eftersom lekmannarevisorerna , liksom Folkpartiet , just i anslutning till delårsrapporten i år rekommenderade en åtgärdsplan för att komma tillrätta med ekonomin. Vänsterblocket har inte på flera år eller i någon partikonstellation uppfyllt sina egna uppställda finansiella mål.

 
Det roligaste i kråksången är att  utjämningsreserv är något som, Ingrid Thour som är ledamot för Folkpartiet, drivit i många år. För hittills har man haft en "utjämningsreserv" utan pengar vilket blivit ständigt föremål för diskussioner när någon skulle ha ut "sina " pengar, eftersom det påverkat resultatet.
 
Det är hur som helst jättebra att detta blir uppstyrt på ett sätt som Ingrid avsett i alla år och det ska bli intressant att se hur, eller om, denna ändring påverkar kommande redovisningar och möjlighet till reserv.

Tisdag efter au
PS.Precis fått veta att Kalmar kommuns interna, av oss omdiskuterade "resultatutjämningsfond" kommer att bestå.
Men förändringen idag är ett bra steg i den ekonomiska styrningen ändå.
 
 

Inga kommentarer: