fredag, november 01, 2013

All skattefinansierad verksamhet ska granskas!

Bra av uppdrag granskning lockar  att visa fram de personer som aldrig skulle arbeta med människor över huvud taget. Bra vore om de också visade upp de kommunala exemplen. För tyvärr finns även de. Barn som passerat den kommunala skolan kan senare i livet få sådan styrka att de berättar om en skoltid som de helst bara vill glömma. Det är så vi får veta det.
Jag är en varm förespråkare av det fria skolvalet, men det måste naturligtvis innebära ett fritt skolval för alla.

Bröd och skådespel åt folket var något romarna under det romerska imperiet erbjöds för att hålla
distrahera och lugna dem så att de inte protestera. Vi får se om samma medicin fungerar idag.

Johan Persson gick visst igång på mitt förra blogginlägg om detta, och försöker hetsa fram lite kommentarer på sin Facebook. Klart att "vännerna" skyndar till men annars tror jag de flesta förstår att de 26 miljoner han talar om inte är vinst till kommunkassan. Det har jag kollat med ekonomienheten. Det finns inget sånt intäktskonto alls.

Det är krogar och hotell som drar in pengarna, och jag gläds att det går bra för dem. Handeln i centrum kämpar istället med allt sämre förutsättningar på grund av utebliven parkeringsstrategi.
De flesta av vinnarna är partners i Destination Kalmar AB där Johan Persson är ordförande, och jag tycker därför att Destination Kalmar åtminstone ska vara hälftenägt av företagen.

När det dessutom går så bra med evenemangen, borde detta bolag också kunna bära sina egna kostnader.
Nu får man skattintäkterna via tjänsteköp och det är helt omöjligt för mig som lekman att se de verkliga kostnaderna.
Destination Kalmar är det enda område som fått dubblerade tillskott från skattebetalarna till "gratis" underhållning för vuxna, samtidigt som skola och omsorg  sedan  2009 har tre procent sparbeting.

Jag läser nu på Johans blogg om den nya majoritetens "offensiva budget". Han lånar totalt 1,7 miljarder och nämner de skolor och äldreboenden som ska byggas. Det är lagstadgad verksamhet och räknas i de flesta kommuner in i den planerade verksamheten. Här kallas det satsningar. Äldreboenden byggs med stimulansbidrag från regeringen i mening att det skulle bli fler alternativ att välja för de äldre.

Oroande är att majoriteten skapar sig ekonomiskt utrymme genom att skriva upp exploateringsintäkter till 30 miljoner. En budgetpost som alltid slutar på minus. De har också skrivit ner den förväntade räntan till tre procent och skapar sig ett mycket sårbart utrymme. De har också tagit 40 miljoner från försäljningen till rikshem och lagt i driftsbudgeten, och då är det ju inte svårt att hyfsa resultaträkningen. Vi har nu att förhålla oss till majoritetens budget, eftersom vi inte har makten att ge kommunen andra förutsättningar.

Samtliga olika socialdemokratiska majoriteter i Kalmar har misshushållat med ekonomin och Centern anpassade sig väldigt snabbt. 

Alla de jämförelsekommuner kommunstyrelsens ordförande  nämner i sin blogg, har en lägre skatt än Kalmar kommun.
Men Kalmar behöver en annan ekonomisk politik och den kan bara en annan politisk ledning åstadkomma.

Inga kommentarer: