fredag, november 15, 2013

Grattis Jan och Grattis till Folkpartiet!

Precis i detta nu står alla landsmötesdeltagare upp i bänkarna och applåderar Jan Björklund som var vårt självklara och enhälliga val till ledare. Han är en sådan tydlig och trygg ledare som ett politiskt parti behöver. Grattis Jan och Grattis Folkpartiet som har den bäste partiledaren!

 Socialdemokraterna och andra har försökt att sätta bilden att Sverige blivit ett kallare land att leva i. 
Att Alliansregeringen har valt skattesänkningar istället för satsningar på välfärden.
I Kalmar har socialistiska majoriteten hela tiden tjatat om fler statsbidrag till kommunerna eller mer statliga pengar till skolan.
Men de är väldigt måna om det kommunala självstyret och vill inte att skolan ska vara statlig. Men pengarna vill de ha.

Sanningen är att statsbidragen ökat avsevärt under alliansregeringens tid vid makten.
Trots den kris och långvariga lågkonjunktur som drabbat hela Europa, har 200 000 fler arbete idag än då S regerade.

Under socialdemokraterna myntades uttrycket "jobblös tillväxt". S lyckades inte få människor i arbete trots högkonjunkturen. Däremot placerades människor utanför statistiken med friår, plusjobb och förtidspension.
I Folkpartiets Sverige lönar det sig att studera och arbeta.

Det är alltid lätt att måla en idealtid av en tid som redan gått, men vi vill visa på att Sverige blivit varmare med ett mera liberalt inslag i politiken.
Här är ett litet sammandrag som också speglades i Jan Björklunds tal igår.

Sverige har fler läkare än 2006.
Sverige har fler sjuksköterskor.
Sverige har fler vårdcentraler .
Sverige har fler apotek .
Sverige har kortare vårdköer .
Resurserna till vården har ökat sedan 2006.
Resurserna till äldreomsorgen har ökat.
Resurserna till personer med funktionsnedsättning har ökat.
Tillgängligheten till primärvården har ökat.
Tillgängligheten till specialiserad vård har ökat.
Kvaliteten på sjukvården har ökat i Sverige sedan 2006.
Bostadsbidraget för barnfamiljer är högre än 2006.
Flerbarnstillägget är högre.
Bostadstillägget för pensionärer är högre.
Högkostnadsskyddet för tandvård är högre.
Grundavdraget för pensionärer är högre.
Grundnivån i föräldrapenningen är högre än 2006.
Sverige har högre lärartäthet av utbildade lärare än 2006.
Sverige har högre personaltäthet av skolsköterskor, skolkuratorer och skolpsykologer.
Sverige har 40 000 fler studenter vid våra universitet.
Sverige har fler barn i förskolan, utan att barngruppernas storlek har ökat och med samma förskollärartäthet som tidigare.
Resurserna till förskolan har ökat sedan 2006.
Resurserna till gymnasieskolan har ökat.
Resurserna till högskolan har ökat sedan 2006.
Studenternas studiemedel har aldrig haft större köpkraft.
Sverige har fler kvinnor som är ordförande i statliga företag än 2006.
Sverige har fler kvinnor som är chefer.
Sverige har fler kvinnliga professorer.
Sverige har mindre löneskillnader mellan kvinnor och män än 2006.
Sverige har högre sysselsättning bland invandrare .
Sverige har bättre diskrimineringsskydd än 2006.


Alltså ett varmare Sverige.

Listan kunde vara längre.

Och listan kan bli ännu längre i framtiden om det liberala inslaget kan öka.
I ett liberalt samhälle ger vi människor verktyg att forma sin framtid, och där bygger vi framtiden tillsammans.

 

Inga kommentarer: