måndag, november 11, 2013

En budget för tillväxt och framtidstro!

Vid kommunstyrelsens sammanträde i morgon är budget för Kalmar kommun år 2014 på dagordningen och idag presenterar Folkpartiet i en debattartikel om vår politiska inriktning. Jag bifogar debattartikeln i sin helhet nedan.
Vår budget "Frihet att växa och välja" kommer vi att lägga ut på vår hemsida lite senare (vi har inte heltidstjänstemän eller heltidspolitiker, som majoriteten, så vi får prioritera)

Liksom alltid när vi pekar på socialdemokraternas tillkortakommanden, reagerar Johan Persson med att, "vi kastar skit", "inte talar sanning",  eller gömmer han sig bakom tjänstemännen. Så gör man när de egna argumenten tryter.

När det gäller att bygga en ny Salvestad biföll Johan Persson beslutet, medan jag tyckte, att Kalmar som redan hade ett helt slott, kunde satsa på det.  Ett av de första beslut Johan Persson fattade som kommunalråd var att lägga ännu mer pengar på Salve. Bara som en upplysning eftersom han vill göra en annan beskrivning.

Dessutom älskar Johan Persson att säga att Folkpartiet halverats sen jag blev gruppledare.
År 1998 hade Folkpartiet 2 mandat i Kalmar . År 2002 gjorde Folkpartiet ett mycket bra val och vi fick 7 mandat i Kalmar. De två följande valen har vi haft 4 mandat, så det går också bra att säga att vi har fördubblat våra mandat, men jag säger som så, att 2002 visar att det svänger fort  i politiken. Det visar att vi kan göra samma resa en gång till och jag tror vi har en stor chans att fördubbla igen!

Socialdemokraterna har under mandatperioden lyckats byta majoritet tre gånger och den senaste majoriteten med S, Voch C avbröt budgetprocessen tidigt på året. Annars brukar budget beslutas i juni.  Deras "satsningar" är i princip är lagbundna verksamheter som måste skötas någonstans. Pengar till detta borde funnits samlade från tidigare år, men majoriteten lånar.

Det är redan riktigt illa med den kommunala ekonomin och majoritetens sätt att skaffa sig ekonomiskt utrymme, gör att alla nu måste inse, att de redan skrapat färdigt på pengakistans botten.

Johan Persson var väldigt  glad över att även hans partiledare hade använt uttrycket att blockpolitiken är fördummande. Uttrycket bekräftar bara, att man ända upp i den socialdemokratiska partiledningen, hellre slänger olika epitet mot sina motståndare än att möta dem i en seriös diskussion om vilken politik de vill föra efter valet. Det är kanske något man får lära sig på kursgården.

Ändå så är det så att större delen av den lokala politiken i Sverige består av Allianser som vill fortsätta som allianser. I Kalmar talar vi tydligt om att det är en borgerlig Allians som vill regera efter valet. Johan Persson har lyckats locka över Centern med en ordförandepost  i arbetsutskottet och en i kommunbolaget. Eftergiften för Centern var politiken, men det bekymrar ju bara de centerpartister som vill ha en ickesocialistisk politik i Kalmar.



 
 
"En budget för tillväxt och framtidstro!

Kalmar kommun har alla de förutsättningar som kännetecknar framgångsrika kommuner. En bördig landsbygd, ett kustlandskap som många avundas och en universitetsstad med en unik kulturmiljö. Tyvärr går det inte så bra för kommunen som Folkpartiet vill och hoppas. Företagsklimat och bostadsbyggande pekar åt helt fel håll och nyligen presenterades kommunens måluppfyllelse där man förväntar sig att bara nå 12 av 44 mål i år, inte heller det smickrande för kommunen.

Folkpartiet liberalerna presenterar, vid kommunstyrelsens sammanträde i morgon, en budget för tillväxt och framtidstro. Vi föreslår, för att visa vår färdriktning, även i år att kommunalskatten sänks, då vi vill locka företagare och anställda att också bosätta sig här och bidra till ökade skatteintäkter. En liberal utgångspunkt är att varje generation ska betala sina kostnader.

Vi vill med en verklig genomlysning och ständig kostnadskontroll, stärka ekonomin och ta bort de hinder som vi ser för bättre företagsklimat och ökat bostadsbyggande. Genom omprioriteringar får vi reformutrymme att satsa på kommunens kärnverksamheter.

 

Klassresan börjar i klassrummet, och många barns enda chans är, att vi i förskolan och skolan ser dem och tar dem på allvar. Med satsningar på över 5,5 miljoner på skola och unga, vill vi garantera god utbildning för kommunens placerade barn, stärka elevhälsan, tillföra resurser för fler utbildade studie- och yrkesvägledare, genomföra en lässatsning, förlänga sommarskolan och säkra en fortsatt central rättning av nationella prov. Inom föreningslivet prioriterar vi med skattepengar ungdomsverksamhet framför verksamheter till vuxeneliten.

Vi återgår till de politikerarvoden som gällde, innan andra partier höjde i fjol. Vi sparar in på den politiska organisationen, på administration och bjuder in de företagare som drar nytta av Kalmars många och uppskattade evenemang att också vara med och bidra och påverka den fortsatta utvecklingen av Kalmars evenemang genom att bjuda ut halva Destination Kalmar till försäljning. För oss är prioriteringen glasklar, kärnverksamhet har företräde.

För kommuninvånare ska det under hela livet finnas kvalitetsgarantier för en trygg service från barnomsorg till äldrevård, oavsett var man bor i kommunen. Självklart ska alla ha möjlighet att göra sina egna val, vilket innebär att vi välkomnar entreprenörer i all kommunal verksamhet.

En viktig framtidsfråga är att rusta kommunen för en större arbetsmarknadsregion. Men vill vi ha fler invånare, måste vi också dimensionera kommunen för fler invånare.  Den lokala infrastrukturen där lättframkomliga vägar, som av socialdemokraterna omvandlas till ”stadsgator”, motverkar den arbetspendling som större arbetsmarknadsregioner kräver. Det hämmar också kommunens tillväxt.  Ett sådant exempel var att socialdemokraterna byggde om Södra vägen till stadsgata och nu får vi skattebetalare betala dubbelt, när stora vägavsnitt måste byggas om.


Sedan Johan Persson blev kommunstyrelsens ordförande år 2006 har kommunens tjänstemän, helt utan kostnadskontroll, varit sysselsatta med olika monument, bl.a. Salve, Fanerdun, World Trade Center. Ofta har beslut fattats snabbt och utan tillräcklig insyn från andra. Det ger kanske sken av handlingskraft, men en byggnad kan aldrig ensam lyfta en kommun eller en verksamhet. Däremot kan den, feltänkt, utarma en redan bräcklig ekonomi. Den politik som inte klarar argumentation och en öppen debatt kommer inte heller att vara en politik för tillväxt.

En välmående kommun med en god kommunal service och hög kompetens lockar till sig välmående företag. Företag och förskola behöver varandra. Gläds med den företagare som tjänar pengar i vår kommun. Det bidrar till fler arbeten och mer välfärd, så att alla som vill, ska kunna uppfylla sina drömmar här i Kalmar!"

 

Inger Hilmansson

Björn Brändewall

Birgitta Nordlöw

Anna- Britt Wejdsten

Kent Pettersson

Sahadet Mavraj

Ledamöter och ersättare för Folkpartiet liberalerna

 i Kalmar Kommunfullmäktige

 

 

 




Inga kommentarer: