tisdag, december 10, 2013

Två steg bakåt i europaparlamentet!


 Våra europaparlamentariker meddelar att parlamentet med sju rösters övervikt röstade emot
rätten till en god sexuell och reproduktiv hälsa.  Dessa rättigheter, som inte är en lagstiftning utan en resolution , handlar om utbildning, om att välja om och när man är beredd att bli förälder och kunskap om preventivmedel så att oönskade graviditeter kan elimineras i så hög uträckning som möjligt.
Den konservativa gruppen verkar så otroligt rädda för att människor ska få bestämma över sin egen kropp. Jag hoppas verkligen att de svensk ledamöterna röstade för fler rättigheter för den enskilde.
 
En annan undersökning visar att EU:s  kvinnor arbetar gratis 59 dagar på år. Nästan två månader! I Sverige är det aningen bättre men bara aningen.

Man behöver inte röra sig så långt för att se hur kvinnodominerade arbetsplatser hanteras jämfört med de manliga. På vilken manlig arbetsplats skulle någon kunna tvingas att arbeta delade turer, som jag gjorde när jag debuterade  i vården på sextiotalet. Jag bodde i Malmö och arbetade i Lund och de två eller tre obetalda timmarna mitt på dagen var ju till ingen nytta för mig.

Men med dagens beslut i EU så känner jag bara att vi rör oss sssssåååå långsamt framåt när det gäller likvärdiga villkor även inom den skattefinansierade verksamheten.

På måndag ska vi ialla fall besluta om att få välja vem som ska komma in genom dörren  när jag blir gammal. Fortfarande är det en rättighet som flest kvinnor kan utnyttja eftersom vi lever lite längre.

Tyvärr håller dagens unga kvinnor på att sabba den statisktiken för  kvinnor i framtiden genom att röka mer än de unga männen.

Inga kommentarer: