onsdag, februari 26, 2014

Rädda vad som räddas kan!


 
Efter återremiss från kommunstyrelsen 3 december 2013 för förtydligande av vad som gäller för ideella organisationer hade riktlinjerna för upplåtelse av mark blivit än mer otydliga och godtyckliga. 
Det skulle dessutom vara helt omöjligt för någon att i förhand veta vad deras taxa blev.

Vid kommunfullmäktige röstade nästan hela den samlade oppositionen för en återremiss och så blev det. Det skulle vara skandal om de efter två återremisser kommer fram med samma förslag en tredje gång till kommunstyrelsen.
 
Nu börjar konsekvenserna av beslutet om Linneuniversitetets lokalisering i Ölandshamnen visa sig och vi får ju nu vara med på en mängd beslut för att mildra konsekvenserna. Nedan den förklaring vi lämnade vid avsiktsförklaringen gällande Norrgård.
 
"Folkpartiet liberalerna vill verka för att både näringslivet och Linneuniversitetet i Kalmar ska ha goda utvecklingsmöjligheter i framtiden. Vi föreslog därför kommunfullmäktige finna en annan lokalisering och reserverade oss mot majoritetens beslut om exploatering av ett universitet i Ölandshamnen .
Lokaliseringen av Linneuniversitetet har redan fått ekonomiska konsekvenser då det kommunala fastighetsbolaget KIFAB skriver ner värdet för Brofästet med 56,5 miljoner. En kommunal subvention av Linnéuniversitetets  parkeringsgarage är redan aviserad i exploateringsavtalet( läs FP:s reservation).
De ekonomiska konsekvenserna av majoritetens beslut är oöverskådliga men nu  räddar man det som räddas kan. Kommunfullmäktiges beslut  idag om avsiktsförklaring för Norrgård undanröjer en nedskrivning av värdet på 48,5 Mkr.
Socialdemokraterna som drivit detta projekt framåt har ett stort ansvar inför Kalmar kommuns skattebetalare. Folkpartiet liberalerna vill göra allt för att förhindra ytterligare skattehöjning och vi godkänner därför denna avsiktsförklaring. "
 
 
 

Inga kommentarer: