fredag, februari 28, 2014

Lägg ut nya förslaget till KS på hemsidan!


Vid arbetsutskottet 28 januari presenterades ett förslag? Skrivelse? Eller något från S,V och C  som ingen, varken tjänsteman eller politiker , kunde svara på frågor om.

Tjänstemännen för att de nu skulle ha sett förslaget för första gången som sades vare helt politiskt och motsvara när vi andra lägger motioner! Politikerna i arbetsutskottet skyllde på att just de inte hade varit med att ta fram förslaget, skrivelsen, motionen.

Är det en slump att inte beslutsunderlag för ”avsiktsförklaring Kalmar City” finns med bland handlingarna till kommunstyrelsen? Det innebär att ingen har möjlighet att studera det eller förankra innan. Om man inte skickar en helt ny dagordning på hemsidan kommer inte medborgare  att kunna se det före beslut.
Detta är naturligtvis inget som  tjänstemän som styr över men både avsiktsförklaring till arbetsutskottet 28 januari och i protokollet  finns de att läsa i ursprungligt skick på hemsidan för kallelser respektive protokoll.  

Jag hoppas att mina synpunkter som ni kan läsa nedan, kan besvaras på kommunstyrelsen. 

Protokollsanteckning
Kalmar är en attraktiv stad, med en fantastisk kulturmiljö och vi har en otrolig potential att utveckla besöksmålen i både staden, och i övriga delar av regionen. Det är utmärkt bra att S, V och C ännu ett valår visar ökat engagemang för stadskärnan, men jag vill som liberal fortsatt ha en marknadsekonomi och fria företagare i Sverige. Att politiskt styra och helt medvetet utestänga de butiker som inte följer politikens önskningar är inte en utveckling jag vill se för vår region.

Det finns många bra förslag i denna skrivelse och de flesta har vi sett förut men inför det fortsatta arbetet vill jag att man förtydligar eller förklarar:
-          Säkerställ att Kalmar City inte sammanblandas i områdesdefinition med området Hansa city.

-          Hur stor % av handelns företrädare har tillfrågats, eller tagit del av

denna skrivelse/avsiktsförklaring?

-          Planutskottet ska i första hand bereda frågor till kommunstyrelsen som rör översiktlig planering. SBN startar arbetet med planer efter prioritering i planutskottet. Viktigt att där fokusera på byggande av bostäder och infrastruktur, vilket även gynnar stadskärnan.

-          Bryggornas stad kräver också finansiering av muddring och driftstöd för underhåll för både nya och befintliga bryggor.

-          Redovisa en tidplan och finansiering för projekten i skrivelsen.

-          Digitalt P-ledningssystem kräver stora parkeringsanläggningar och ett stort överskott på P-platser. Lösningen är alltså tillräckligt många lediga platser på varje parkeringsanläggning.

-          Sätt redan nu upp vanliga skyltar med hänvisning till befintliga parkeringar. Viktigare än parkeringskarta för den som redan letat upp en parkering.

-          Hur stort räntebortfall för kommunen beräknas med förslaget om ändrad lönutbetalningsdag?

-          Kalmar behöver flera små unika butiker i centrala Kalmar då dessa butiker bidrar till värdet för Kalmars kulturmiljö. Ensamföretagare eller småföretagare har inte samma förutsättningar som butikskedjor.

-          Konsekvensen för centrala Kalmar är helt oöverskådliga när socialdemokraterna vill tvinga butiker att hålla öppet på tider som mera gynnar politiska partier än den egna näringen.

Även den kommunanställde ska kunna betala räkningen i slutet av månaden. Det förvånar mig att tre politiska partier tar ett så litet ansvar för den enskilde företagaren och de människor som vill bo och leva i Kalmar året om.
Kalmars speciella kulturmiljö förstärks av små unika butiker, men de kan inte leva på samma marknadsvillkor som de stora butikskedjorna i externa köpcentra. Jag har förståelse för det och välkomnar dem att etablera sig i staden!

Folkpartiet liberalerna vill locka fler människor och fria företag till hela Kalmar, och erbjuda goda förutsättningar att bo och leva här - året om.  

 

                                                                                       Inger Hilmansson

                                                                                       Folkpartiet liberalerna

 

 

Inga kommentarer: