måndag, februari 10, 2014

ETT tydligt statligt huvudmannaskap!Om en timma vet vi vad Leif Lewin vill säga med sin rapport angående skolans kommunalisering.

Alla har redan hittat sina argument för och emot men vi vet att majoriteten av både svenska folket och lärarna vill se ett statligt huvudmannaskap. Detta har vi drivit ett tag i Folkpartiet men liksom med de övriga skolreformerna som nu är genomförda har Jan Björklund fått vara stigfinnaren som tar de flesta stötarna. Nu springer alla partier i kapp för att vara bäst på skolfrågorna.
S och M väljer strategin att försöka manövrera undan Folkpartiet genom att utmana varandra.
Vissa lagar har införts som knyter skolan närmare staten.
likställigheten kontrolleras och skolbibliotek och statlig skolinspektion. Staten har gått in med ny lärarutbildning, lärarlyft  och högre löner till karriärtjänster för lärare. En av fyra tjänster är inte tillsatta vilket visar brister i engagemang trots att resurser tillsatts.

Motargumenten, främst från lärarförbundet är att man inte vill ha en stor omorganisation .
De menar att staten inte kan lösa skolans problem samtidigt som de efterfrågar mer ansvar från -just staten.
De pekar också på globalisering och invandring som andra utmaningar för skolan som man inte tagit hänsyn till. Men någon måste ta pa sig ansvaret när vi konkurrerar med allt fler människor om den bästa utvecklingen för våra samhällen. Jag tror det är enklare även för människor som flyttar inom Sverige , om skolorna inte har alltför skiftande kvalitet.

Socialdemokraterna vill ha mindre klasser vilket kan innebära fler obehöriga lärare . Jag skulle nog välja de mest kompetenta lärarna. Det finns inga vetenskapliga belägg för lärartätheten och många i den här debatten efterfrågar just det.

Minnen av engagerade och kunniga lärare bär vi med oss hela livet. Tyvärr även av de motsatta erfarenheterna.

Jag vill att det är konkurrens om platserna  till lärareutbildningen och att de bästa lärarna som lyfter eleverna också själva kan få ett ordentligt lönelyft.
Nu hoppas jag att Lewins utredning sätter igång en riktigt seriös debatt om hur vi bäst rustar barnen för framtiden och klivet ut i vuxenvärlden.
Inga kommentarer: