måndag, februari 24, 2014

Vi liberaler har ett jobb att göra!


När vi nu  ser en återhämtning av ekonomin ska statens sparande öka. Det är viktigt att samla i ladorna i goda tider för att använda i sämre tider. Det innebär att de reformer som regeringen vill göra behöver finansieras genom skattehöjningar eller besparingar.
Detta är ju jättesvårt att kommunicera när vi precis har kämpat för vägen mot "hälften kvar" i skattedebatten, men det måste nu göras.

Vi måste bättre framhålla att jobbskatteavdragen genom ökad stimulans till ekonomin har mildrat den lågkonjunktur som alla länder nu kämpar sig igenom.
Jobbskatteavdragen har dessutom att fler kommit i arbete och att Sverige på grund av skatterabatten nu fått mer pengar till välfärd. Det har aldrig betalats ut mer än nu till skola och omsorg, vad sossarna än säger.

Men skattedebatten är förvirrande för människor som inte är politiknördar som vi.

Det som kändes förvirrande för mig var studiemedelstrixandet men så här är det.
OBS. både studielån och bidrag har har höjts under de senaste åren.
Studiebidraget minskar med 300 kronor men samtidigt höjs lånedelen. För en student skulle det innebära att totalbeloppet höjs med 1000 kronor varje månad.
Utan någon förändring skulle det inneburit 9700 kronor/månad för en person med fullt studiemedel nästa år, varav 3000 kronor i bidrag och 6700 kronor i lån.

Med regeringens förslag kommer en student få 10700 kronor/månad, varav 2700 kronor i bidrag och 8000 kronor i lån. Förändringen som regeringen föreslår är att bidragsdelen av studiemedlet minskar från drygt 31 procent till 26 procent.

Även med dessa förändringar är bidragsdelen högre än den var 2006, trots att vi gått igenom en finanskris.
Det som spelar verklig roll för studenterna är hur mycket pengar får i plånboken. Totalhöjningen för en student är 1000 kronor.

När ekonomin går bättre måste staten hålla igen.  Vi befinner oss just nu i skiftet mellan lågkonjunktur då ekonomin ska stimuleras, och kommande bättre tider när staten behöver återställa överskotten och således hålla igen. Det är så klart lättare att spendera än att hålla igen, men att vi är på väg mot bättre tider är en mycket glädjande nyhet.
Vi har nu en uppgift att förklara detta och hur vår politik hänger ihop. Puh...

Man kan notera att samla i ladorna är inte socialdemokraternas bästa gren och här i Kalmar kommer i alla fall inte de mest inbitna sossarna  att förstå (eller vilja förstå) vad denna konjunkturpolitik innebär!

Inga kommentarer: