torsdag, juni 26, 2014

Slå ett slag för näringsfriheten!

Den 18 juni firade vi en liberal reform, näringsfriheten, som fyllde 150 år.
Den föddes i en tjugoårig liberal reformperiod med bl.a. allmän folkskola, skråväsendets avskaffande, fri rörlighet inom Sverige!, och svensk anslutning till Europiska frihandelssystemet.

Nu känns både näringsfrihet och frihandel ganska hotad i Sverige. Därför är det bra med regler som gäller lika för alla.
Regler som börjar gälla 1 januari 2015 enligt SKL .
  • Kommuner och landsting ska se till att få tillräcklig information så att allmänheten kan få insyn i den kommunala verksamhet som utförs av privata utförare.
  • Kommuner och landsting blir skyldiga att alltid följa upp verksamhet som utförs av privata företag.
  • Kommunerna och landstingen måste ha mål och riktlinjer för verksamhet som bedrivs i privat regi.
Jag tycker det är synd att man inte lagt till att även den kommunala verksamheten ska följas upp efter de mål och riktlinjer kommunen har.
Det kan tyvärr vara precis lika svårt att få verklig insyn i offentlig verksamhet som i privat.
Händer det något inom privata företag så har väldigt många politiker synpunkter, medan detsamma inte sker när  kommunal verksamhet havererat.

Trots allt så fungerar verksamheterna väl, men det händer dock ibland att det inte finns rutiner eller att rutinerna inte följs som de ska och då ska rätt nivå ta ett ansvar för det inträffade.

Nu har alla snöat in på vinster i välfärden! Alla som handlar med en skattebetald verksamhet gör oftast vinster i välfärden och det är väl självklart att ett företag ska få tillbaka pengarna på sitt insatta kapital. Alla företag som vill utvecklas, och det vill de flesta, vill få vinst att investera i verksamheten.
Tyvärr tänker inte kommunala verksamheter i utvecklingstermer och därför strävar de sällan att effektivisera för avsätta några nya pengar för det. Just här finns otroligt mycket att lära av de fria företagen, men istället ropar snart alla på att de inte ska sträva efter att få några pengar över till utveckling och nya investeringar.
Tänk så skönt det vore med monopol. Då är man i alla fall alltid bäst!

Många äldre kommer att ta RUT med sig in i omsorgen när de blir äldre, för då får man själv välja både utförare och vad man behöver hjälp med.

LOV försvinner nu i en del S- kommuner och om socialister får styra hela landet försvinner kanske valfriheten helt.  Om RUT blir populärare än hemtjänsten tar socialisterna säkert bort även den reformen.Sänkta avgifter och skatter har gett fler skatteintäkter här i Sverige.
Allt detta riskeras nu om socialistiska blocket vinner i höst.
Tillbaka i sosseträsket. Det får bara inte hända!

 
 
 

Inga kommentarer: