söndag, augusti 31, 2014

Nu vet vi att S vill ha AMS-jobben tillbaka. Vad vill V och MP?

Nyckeln till demokrati, tillväxt och välstånd är arbete.
Arbete och tillväxt skapas i företagen medan vi förtroendevalda ska ge en bra välfärd och kratta manegen med tydliga och  enklare regler och en god service.

Alliansen satsar nu ytterligare på arbetsförmedlingen medan S vill göra om arbetsförmedligen enligt "sin" modell.
Det värsta är att den modellen har vi prövat och det funkade inte ens under högkonjunktur.
Uttrycket "jobblös tillväxt" myntades under socialdemokratiskt styre och då är det ganska kaxigt att klaga på Alliansen som lyckats hålla Sverige igång under den värsta lågkonjunkturen om vi räknar efterkrigstiden.
Bara med RUT jobbar nu nästan 9000 personer VITT  med hushållsnära tjänster.  Ska S , V och MP
erbjuda dem friår efter valet?

 Friåren som visserligen räknade bort två stycken från arbetslösheten, medan en fick gå hemma eller pröva på något medan någon gick in ett år. Plusjobben  låste effektivt in människor långt från nya arbeten  i två år.
Sjukpensioneringarna i allt yngre åldrar var naturligtvis den största kränkningen. Människor sorterades bort från arbetslöshetsstatistiken helt enkelt. Idag prövas varje människas förmåga individuellt, vilket var ovant i början, men så många har fått ett liv med en arbetsgemenskap tillbaka.

Jag och Pierre Edström var i förra veckan och uppdaterade oss på hemrehabiliteringen som nu är etablerad i Kalmar. Att man t.ex. efter en stroke  låter människor göra vardagssysslorna själva kan tyckas okänsligt, när allt går så trögt och är så svårt.
Men det viktiga är att det får ta den tiden i början. Det är också viktigt att hemtjänst och anhöriga är med på samma tåg och inte hjälper till för mycket.

Att snabbt börja träna på vardagsjobbet kan ge fantastiska resultat och vilken livskvalitet man skapar när man kan hjälpa en människa till ett mera självständigt liv.
Att sen uppmuntra till gemenskap i ett arbete eller bland andra är en bättre väg än att bidra till passivitet och ensamhet.

Inga kommentarer: