onsdag, september 03, 2014

Tillväxt bra - även för miljön!

Igår var Erik Ullenhag här i Kalmar och inspirerade oss alla. Vi känner faktiskt alla att motvinden mojnar, trots att några kommentatorer i media försöker hålla den vinden vid liv.
 
Alliansregeringen har bättre än något annat land, förutom Tyskland, i Europa lyckats skapa välfärd och förutsättningar för nya jobb, trots den största globala efterkrigskrisen och den djupaste och längsta lågkonjunkturen i Europa.
 
Socialdemokraterna vill inte kännas vid att de måste ta stöd av Vänstern vid en valvinst, och kan därför inte alls ge några besked om vilken politik de tillsammans presenterar. 
Under Socialdemokraternas regeringstid, myntades uttrycket jobblös tillväxt under sin tid vid makten.
 
Utdrag ur socialdemokraternas valmanifest år 2006 :”Sverige är ett litet land utsatt för hård internationell konkurrens. Ändå har 300 000 jobb skapats de senaste tio åren, våra företag ligger i framkant och svensk ekonomi går bra.” 300 000 jobb på tio år under högkonjunktur. Det var socialdemokraternas mått på framgång.

Nu har de presenterade de  ett valmanifest som var en upprepning av Göran Perssons och Socialdemokraternas icke-jobb-politik.  Och som om inte det räckte:
En ekonomisk huvudnyhet i Financial Times var att det svenska Miljöpartiets önskan om 0-tillväxt kan komma att bli verklighet.
I EU fruktar man nu stagnerande produktion, stigande arbetslöshet och växande politisk oro och extremism. Kraven växer på att ECB ska ingripa för att motverka MP:s mål om nolltillväxt.

Inga kommentarer: