måndag, augusti 04, 2014

Stort Grattis!

Tidigare i veckan blev det känt att Cecilia Malmström nu åter nominerats till kommissionär i Europakommissionen. Grattis Cecilia! Hon har ett imponerande CV och det behövs i den konkurrens om portföljer eller ansvarsområden i Kommissionen. Cecilia  har också arbetat oförtrutet för att få ett anständigt mottagande för de tusentals flyktingar som kommer i överfulla båtar till Europa.
Det är inte svårt att förstå att människor flyr med det de får plats i en väska, när man ser hur urskillningslöst våldet är. Svårare är det att förstå de  EU länder som inte tar emot några av dessa människor.

På utnämningarna kan vi se utvecklingen inom EU.
På nittiotalet skickade många länder dit i princip de som "blivit över" här hemma när en ny period startade. Nu är det många tidigare ministrar och högt respekterade personer som är mitt uppe i sin karriär.
Det bådar gott för det framtida samarbetet, för EU behöver en stark och kompetent kommission som motor när det samtidigt finns så mycket konflikter som upptar ministrarnas tid.
Att parlamentet fått mera makt ser vi också på valet av Europaparlamentariker, men där har Folkpartiet varit noga med att välja personer som är väl förberedda på sin uppgift.

Grattis också till folkpartisten och riksdagsledamot och mycket mera Barbro Westerholm som utsetts till Årets hjältinna 2014 av transföreningen FPES!
Motiveringen löd: "För hennes outtröttliga arbete för HBTQ-personers mänskliga rättigheter".


Även i jämställdhetsfrågor kan folkpartister se tillbaka på insatser som inget annat parti varit i närheten av. Grattis till  Jan Björklund  som påminner om detta i Göteborg! Fler fäder behöver engagera sig i vården av barnen och det gemensamma hemmet. De pappor jag sett och hört som i en ny relation tagit ut en längre föräldraledighet, säger själva att de inte innan förstod vilken skillnad det gör med anknytningen  till barnen.

Så Folkpartiets jämställdhetspolitik är bra för både kvinnor och män.
Troligen kommer ett lika ansvar för barnet också att ändra synen på vilka egenskaper som utvecklas när man sköter hem och barn.  Men reformer är  helt nödvändigt för arbetsgivares inställning till anställning av en ung kvinna eller en ung man i karriären.
Men mycket har hänt och nu föreslår  Folkpartiet ytterligare en öronmärkt månad så att båda föräldrarna garanteras en tid med barnen.

Dessutom  föreslår vi dubblerad jämställdhetsbonus för den femte månaden och framåt.
men statistiken påminner oss om att vi inte kommit i mål ännu:
  • Det skiljer 3,6 miljoner kronor i livsarbetsinkomst mellan en genomsnittlig kvinna och en genomsnittlig man.
  • Kvinnors sysselsättningsgrad är markant lägre än mäns och de kvinnor som arbetar gör det under färre timmar.
  • Kvinnor idag tar ut tre gånger fler föräldradagar än män.
  • Mäns uttag av föräldraförsäkringen ökar alldeles för långsamt. Med dagens ökningstakt skulle ett helt jämställt uttag nås först 2035.
Inga kommentarer: