fredag, september 05, 2014

E22 och Universitet i Kalmar tack vare Alliansregeringen!


Det är fler än jag som noterat att Johan Persson , när ingen ställer motfrågor, försöker flika in sånt som inte stämmer. Under Barometerns debatt på Larmtorget i Kalmar ville han påskina att målet om 70 000 invånare var satt av någon annan.
Sanningen är att Johan Persson satte målet 70000 invånare till år 2014 men det var också han som tog bort det. Vi har som mest vid ett tillfälle haft 64 000 invånare och Folkpartiet har en politik för att locka flera att flytta till Kalmar.

Igår hade vi i en debatt frågorna om företagsklimat,  då Johan Persson nämnde Förbifart Rinkabyholm, ”som kommunen betalar”.
Nu är det så att Staten tar kostnaden för E22 kring Rinkabyholm och det vet Johan Persson.

Att kommunen kunde föreslå en medfinansiering med förskott hade inte varit möjligt med en socialdemokratisk regering, men nu kunde vi, genom en förstudie och löfte om förskottering påskynda projektet. Men staten har tagit över finansieringen.
Vi ska väl glädjas åt att Alliansregeringen lyfte in E22 i vägplanen efter att Socialdemokraterna hade lyft ur den!

 
Han brukar också framhålla sin roll i Linneuniversitetets tillblivelse men även det är Alliansens vilja att få kvalitativa och konkurrenskraftiga lärosäten, medan socialdemokraterna satsat på kvantitet. Jag är stolt och glad, för det är tack vare Alliansregeringen  vi har ett universitet i Kalmar också!

 
 

Inga kommentarer: