tisdag, september 09, 2014

Rösta för fler kvinnor i riktiga arbeten!

Precis som i valet 2010  förlorar socialdemokraterna så fort de börjar tala om sin politik.
Den dag det går upp för människor att socialdemokraterna ska förhandla, och blir beroende av Vänstern och Miljöpartiet kommer troligen ännu fler att hoppa av. Kommer detta att ske före valet?

Vi hade idag en radiodebatt i Kalmar.
Den sändes ifrån en fristående skola och flera  elever där var klart bekymrade över vad som skulle hända med en skola som deras om S,V och MP skulle leda landet.

Frågor som också kom upp var RUT och den s.k. restaurangmomsen.
Notera att S vill minska möjligheten till RUT som är i huvudsak en kvinnlig bransch men inte till ROT som är en manlig bransch.
V vill ta bort RUT och minska ROT  och  här förpassar S och V  tillsammans en mängd kvinnor till arbetslöshet eller svartjobb igen.

Alliansregeringens  har sänkt  arbetsgivaravgifter för ungdomsjobben. S och V i Kalmar har från  år 2006 med alliansregeringen vid makten ropat efter mera statsbidrag.
Detta trots att det har betalats mer till välfärden än någon gång före 2006.
Den ökade arbetsgivaravgiften för unga i arbete har gett Kalmar kommun 18 miljoner i minskade kostnader.
Och det finns fler minskade kostnader i kommunen som Alliansregeringen bidragit med, men minskade kostnader räknas inte för socialdemokraterna. Nej bidrag är det enda de räknar, och nu vill de öka arbetsgivaravgifterna.

Kommunen får med S förslag  mindre pengar och istället ska man göra dessa ungdomar arbetslösa och efter 90 dagar "anställa"  ungdomarna i 32 000 traineeplatser i vård och omsorg. Men bara under ett år!

Hur många jublar i vården över det?
Jag, är sjuksköterska och vet hur mycket arbete det är att introducera nya . Och detta ska ske samtidigt som man har en mängd olika studerande som ska handledas vid flera tillfällen varje år.  Det finns en gräns för hur mycket handledning en verksamhet tål.

Man kan jämföra med Wärnerssonpengarna på socialdemokraternas tid då man skulle ha mer vuxna i skolan.  Det blev färre behöriga lärare istället. Eller med plusjobben, men där låste man in människor i två år.  Det enda det kan leda till långsiktigt är att  utbildad personal minskar. Förutom att man blir av med några i arbetslöshetsstatistiken. Även här är det kvinnorna man leker experimentverkstad med.

Redan nu stannar viljan att expandera i företagen just för att osäkerheten  är stor om hur  villkoren för företagen ska försämras om det blir regeringsskifte.

T.o.m facken protesterar på ett socialdemokratiskt förslag som trainee jobb och det är inte vanligt.
Men var gärna mer tydlig med flera av de gemensamma förslagen.
När det går upp för tillräckligt många hur konsekvenserna av att S måste samregera med V  slår motföretagen och  jobben,  kan det bli strömhopp. För kvinnornas skull hoppas jag det händer före valet.

Rösta för fler kvinnor i riktiga arbeten!Inga kommentarer: