torsdag, september 11, 2014

Rösta för ordning och reda - även i ekonomin.

Idag såg vi att Rifafastigheten  är "på gång".
Det har den varit sen 2006, men ändå kan socialdemokraterna få in detta som en nyhet i varje val.
Men tid är pengar- även för kommunen.
 
2010 var det valår
Jag och flera med mig ställer frågor om Rifa- fastigheten.
 ur Barometern
"Redan när fastigheten tömdes för två år sedan fördes det diskussioner mellan kommunen, Peab och intilliggande Arla. Dessa diskussioner pågår fortfarande och inkluderar nu även de nya grannarna på kriminalvården. Mona Jeansson (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, ser positivt på framtiden.
- Vi räknar med att komma loss och komma överens, säger hon.
I februari fick kommunen ett planuppdrag som gäller Rifa-tomten och under första halvåret 2011 hoppas man kunna redovisa detta. Enligt Jeansson är det bostäder och handel som planeras på området. "

Utdrag från kommunfullmäktiges protokoll och Johan Perssons svar på min interpellation 2013 om Rifas framtid.
 "Detaljplanen innehåller 500-600 bostäder och cirka 20 000 kvadratmeter verksamhet, däribland en möjlig byggnation för Kriminalvården.
Peab hoppas kunna komma igång med rivningsarbeten före sommaren.
En av frågeställningarna har varit hur detta ska möjliggöras samtidigt som Arla kan fortsätta att utveckla sin verksamhet. Det har nu arbetats fram en åtgärdsplan som samtliga parter, det vill säga kommunen, PEAB och Arla har godkänt."

Idag var åter Rifa-fastigheten "på gång " i en artikel från socialdemokraternas marknadsföringskampanj där de nu får upprepa gamla vallöften utan att få en enda motfråga.

Ett av många exempel på vad socialdemokrater har för tidshorisont när de säger att man "hoppas kunna redovisa detta" (2010) eller "hoppas komma igång med rivningsarbeten före sommaren" (2013).
Det kan vara så att det ska byggas snart, men det är tyvärr lika sannolikt att vi har repris på dagens artikel även 2018.

 Det är lätt att vara kreativ med andras pengar!
Örnsköldsviks kommun har haft de riktigt stora spenderbyxorna på under de senaste nio åren. Inte mindre än en miljard kronor har den s-styrda kommunen satsat, enbart i sitt dotterbolag Övik Energi. Av denna miljard har hela 641 miljoner gått till energibolagets satsning i etanolbolaget SEKAB.
I det senaste valet fick (S) hela 52 procent av rösterna i kommunvalet och har under den här mandatperioden haft egen majoritet, i kommunfullmäktige
År 2010 skedde den första skattehöjningen och förra året höjdes den med ytterligare 35 öre.
En av de tio mest skuldsatta kommunerna, räknat per invånare
Skuldtyngden ligger på omkring fyra miljarder kronor.
Det är väl inte konstigt att Folkpartiet i Kalmar kampanjar för att få ta hand om ekonomin i Kalmar kommun.
  

Inga kommentarer: