måndag, oktober 04, 2010

Kompetens prioriteras- i länet.

Glädjande är att regionförbundet kommer att prioriera kompetensbehovet i sin kommande utvecklingsplan. Regionförbundets styrka hänger på att alla kommuner stödjer den inriktningen.Här har Kalmar kommun lite kvar att också kan belysas i min insändare, bifogad. För mig är detta en prioriterad fråga. För socialdemokraterna är det viktigare med en organisation och en samordnare. Vilka som ska samornas kan man fråga, då kommunen bara har en utbildad sudie och yrkesvägledare. Pengarna hamnar åter långt bort från själva verksamheten, om S får bestämma.


"En investering i framtiden!

Folkpartiet liberalerna har under flera år, utan respons, efterfrågat ett kommunfullmäktige med diskussion kring barnens situation. Därför blir jag väldigt glad att demokratidagen
24 oktober har barnen som tema!

Men en demokratidag är till intet förpliktigande om man inte följer upp med verkliga satsningar på barnen! Folkpartiet liberalerna har genom åren lagt en mängd förslag om förbättringar på barnens och skolans utveckling.
I en motion år 2007 föreslog Folkpartiet liberalerna en inriktning mot att varje rektorsområde i Kalmar kommuns grundskolor skulle ha en utbildad studie- och yrkesvägledare. Motionen blev positivt behandlad eftersom det i Kalmars grundskolor endast fanns en utbildad studie- och yrkesvägledare. När ingen förbättring skett lämnade jag nu i september 2010 en interpellation (fråga) till Barn- och ungdomsnämndens ordförande om resultatet av denna utredning. Tre år har då använts till att försöka genomdriva en organisation med gymnasieskolan, som redan har utbildade studie- och yrkesvägledare för sina behov. I diskussionen som följde stod det helt klart att en ny organisation var långt viktigare för den rödgröna majoriteten, än att för samma pengar kunna anställa utbildade studie - och yrkesvägledare! Nu blev det varken det ena eller det andra.

Omvärlden förändras snabbt och finns genom tekniken tillgänglig för barnen långt innan de börjar skolan. I skolan finns oändligt många val att göra! Förr valde man ett känt yrke och stannade kanske där hela livet. Den som bytte arbetsplats ofta var igår en ”hoppjerka” och idag är de ”drivande”.
Många barn saknar motivation för studier och alldeles för många hoppar av gymnasieskolan. Studie- och yrkesvägledare ska ha full omvärldsbevakning och ständigt samarbete med gymnasium, universitet och näringsliv. I skolan ska de förstå alla de funktioner som utvecklar barnet. Därför har jag väldigt svårt att förstå att man under tre år så totalt fixerat sig enbart vid en organisation, utan att reflektera över uppdraget.
Alliansregeringen har förtydligat behovet av denna kompetens, men ska det behövas en lagstiftning för att tillgodose barnens behov i skolan.
Ungdomar skriker efter att bli delaktiga i arbetslivet och arbetsgivare skriker efter rätt kompetens! Studie- och yrkesvägledarens roll är att förena dessa viljor .
För både människa, företag och samhälle är det en framgång när arbetsglädje och skaparkraft frigörs och ungdomar kommer till sin rätt! Att göra det möjligt är en investering i framtiden!"

Inga kommentarer: