torsdag, oktober 21, 2010

städa på rätt trappavsats!

Idag kom Mona Sahlin på att Socialdemokraterna också ska jobba för arbetslinjen.
Grattis till den insikten!
Hon har helt plötsligt också kommit på att arbetarna har vänt socialdemokraterna ryggen. Men där har hon fel! Det är S som vänt arbetarna ryggen.

Men någon ska anställa och där har det ännu inte sjunkit in hos socialdemokraterna att det är företagare som måste få lyckas, som ska fixa de nya jobben. Då måste man också vara glad när företagare gör vinst och det är inte Mona Sahlin.

Här i Kalmar ska det nu inrättas ett näringslivsråd och tanken är god.
Men även dessa företagares förväntningar kan grusas lika snabbt som jag hinner säga LOV eller RUT.

Vi har nu fått lite siffror inför budgetberedningen för 2011, men de 29 miljoner som ska betalas till Kalmar FF och Arenan finns inte med. Dessa pengar ska tas från försäljning av mark på Fredriksskan och det kan ske tidigast 2012.
2011 års resultat beräknas till 33,2 miljoner så när 29 miljoner är taget finns det inte så mycket kvar.
Därför behöver man spara och då är det intressant att se hur socialdemokraterna ständigt köpt sig lojaliteter efter valen. År 1998 kostade den politiska verksamheten 330 kr/ invånare vilket var föredömligt lågt i jämförelse med andra kommuner.
Sen dess har flera verksamheter tagits över av kommunerna vilket självklart ökar kostnaderna, men vi måste även våga diskutera effektiviteten och kvaliteten inom detta kostnadsområde.Risken är annars stor att kostnader disponeras fel även här.

Socialdemokraterna hade år 2009 ökat kostnaderna för den politiska verksamheten till
610 kronor/ invånare och i samband med detta valet ökar de kostnaden ytterligare.
Trots allt tal om Budget i Balans har de nu gått om jämförelsekommunerna med råge.

Jag hade en slogan i valrörelsen " jag vill städa trappan uppifrån" och den gäller även efter valet.

Inga kommentarer: