måndag, oktober 18, 2010

Arvode eller läromedel?

I dag kom majoritetens förslag till politisk organisation.

Sedan 2002 har de utökat den politiska organisationen konstant. Antalet ledamöter utökas i servicenämnden. Arbetsmarknadsenheten permanentas med ordförande/ viceordförande I kraft av sitt valresultat får socialdemokraterna fler ledamöter. Utöver valresultatet ökar de majoritetens maktbas med en andre vice ordförande i fem nämnder och i kommunstyrelsen. S. k. insynsplatser som inte funnits i budget, skall nu tas bort (trolleri!)och finansiera en dela av de nya uppdragen. Det är riktigt intressant att se hur skickligt man kan få det att låta som om det gick jämnt ut med tidigare organisation.

Två nya kommunalråd för Socialdemokrater och Miljöparti ska få en "introduktionsersättning" i form av arvode motsvarande 50%. Hade man gjort dem till politiska sekreterare på 50 % hade partierna tvingats minska sitt partistöd.

Nu blir det kanske böcker till skolbarnen,som får stå tillbaka när kassan tryter.
Folkpartiet har gjort andra prioriteringar för utbildningen har nu möjlighet att förbättras med regeringens förslag om lärarlegitimation, men det blir än viktigare att läromedlen (som är kommunens ansvar) hänger med i standardhöjningen!

Inga kommentarer: