måndag, oktober 11, 2010

Maktbegär!

Nu har alla röster räknats och jag är underbart glad för alla personröster!
Det känns som en enorm styrka att bli personvald och jag känner mig förtroendevald. Det är det vackra i demokratin.

Men med erfarenheter från tidigare val vet jag också att det nu skvallras i telefoner och prång med kohandel och utbyte av tips om den ”andra” sidan. Jag har upptäckt att män är minst lika duktiga på skvaller som kvinnor men kallar det ”förhandlingstaktik”. På grund av detta får Alliansen nu allt mindre tid till förhandling! Nu får vi kanske inte förutsättningarna förrän älgjakten är klar och då har Alliansen tre veckor på sig för "vår" demokratiska process.Jag återkommer på bloggen när ALLA papper finns på bordet.

För 15 november ska partierna lämna in sina nomineringar av personer till de olika uppdragen. Dessförinnan ska Alliansen hinna förhandla om uppdragen och därför är vi beroende av att den rödgröna majoriteten bestämmer sig och lämnar in en skriftlig redovisning över vilken politisk organisation som gäller. Och då menar jag verklig förhandling där parterna vet reglerna och förutsättningarna. Det har fungerat förut och det kommer att fungera denna gång också.

Men det behövs tid för förhandling och det behövs tid för förankring i de egna partierna.

När förhandlingarna är klara ska nomineringskommitten i partiet sätta igång att fördela uppdragen på gamla och nya kandidater. Det sker enligt fastställda principer, men är ett mycket grannlaga arbete och otroligt viktigt för kommunens utveckling och nästa valresultat. Men även för den enskilde med ett politiskt engagemang! Var och en förstår att detta tar tid. Och tid får vi allt mindre eftersom vi ännu inte fått slutresultatet av majoritetens förhandling.

Men med tanke på den maktförskjutning som skett under senare mandatperioder kan vi räkna med att socialdemokraterna (utöver valresultatet) även denna gång förstärker majoritetens maktställning på oppositionens bekostnad.
Dessutom kortar man ner tiden för oppositionens demokratiskaprocess.

Små maktförskjutningar vart fjärde år märks inte och är glömda när nästa val närmar sig.

Inga kommentarer: