onsdag, april 06, 2011

Heja Kalmar!

Äntligen har lärarna fått löfte om höjda löner! Men som alltid när det gäller socialdemokraterna så ska undersåtarna (här lärarna) först ner i botten för att förväntas bli riktigt tacksamma när de nu närmar sig rikssnittet! Heja Kalmar! En enkät som Företagarna med 13 00 medlemmar gjort, visar tydligen att organisationens medlemmar föredrar Östra Götaland och i andra hand Smålandsregion inkl. Öland. Riktigt intressant blir det när man ser var de flesta svaren kommit ifrån. Oskarshamn 22 svar Mönsterås 16 svar Vimmerby 14 svar Västervik 10 svar och Kalmar endast 9 svar. Det säger något om både engagemanget för frågan och risken för oss förtroendevalda om vi bara läser rubriker och procenttal. Så kanske har jag även i min lilla redovisning missat något. Eftersom man inte nämner några andra alternativ verkar de flesta tro att det är vi i Kalmar län som bestämmer vart Kronoberg och Blekinge ska tillhöra, men så är det inte. Inte ens de själva bestämmer detta fullt ut. Viktigast är dock vilka utmaningar vi ska lösa med de nya regionerna, men vi verkar inte komma runt diskussionen om gränserna. Så låt oss då vara gränslösa!

Inga kommentarer: