fredag, april 29, 2011

Största möjliga tystnad......

Efter ett helt års tystnad kom Linnéuniversitetet upp för beslut med samma hastighet som brukar gälla för omfattande investeringar. Efter den diskussion som blossade upp i samband med avsiktsförklaringen kunde man ju tänka sig att man denna gång gjort en riktigt gedigen analys. Men nej!

Istället väljer både Kalmar kommun och Linnéuniversitetet att inte lämna ut några beslutsunderlag! Jag uppfattar att vi blev lovade handlingar till kommunstyrelsens sammanträde, men så blev det inte. Vi beslöt då i Folkpartiet att yrka om att få en återremiss till stånd för att få ett riktigt beslutsunderlag och för att få med ett tillägg om mer insyn i processen framåt. Även Jonas Löhnn hade detta yrkande.
I kommunfullmäktige är det så att 1/3 av ledamöterna kan driva igenom en återremiss, men vi var tyvärr endast 11 av 61 ledamöter som röstade för återremiss.

Vad får jag veta dagen efter kommunfullmäktige?

Jo att Johan Persson i samband med beslutet hade en hel pärm med beslutsunderlag framför sig på bordet som han efteråt lämnar till media! Det visar sig att även miljöpartiets kommunalråd haft tillgång till dessa handlingar. Alltså har majoriteten haft tillgång till ett gediget beslutsunderlag

Kommunchefen talar dessutom om att man nu, DAGEN EFTER beslutet, diariefört "arbetsmaterial" (som därmed blir offentlig handling).Bra att det blir diariefört men urdåligt att det görs dagen efter beslutet när media uppmärksammat det. Nu har jag två dagar efter beslutet fått alla handlingar som jag skulle läst igenom innan. Hur skapas politikerförakt? Just så här, och då känns det inte roligt att försöka vara seriös i sitt uppdrag.

Hur väl omsätts offentlighetsprincip och öppenhet i praktisk hantering?Det är väldigt skiftande har jag märkt.
Ibland verkar det mesta vara arbetsmaterial och åker ned i samma demokratiska härdsmälta vi upplevt i tidigare beslutsprocesser.

Valborgsmässoafton blir det i alla fall
och vädret ska bli lika ostadigt som vanligt.
Här håller man på rutinerna!
Trevlig Valborg!

Inga kommentarer: