tisdag, april 26, 2011

Den verkliga utmaningen!

Angående dagens ledare i Barometern har några trott att jag i enkätsvaren har kritik mot ledarskapet i Alliansen. Jag har inget skäl eller behov att angripa något alliansparti och vi har ett bra samarbete. Det finns tillräckligt mycket som måste förändras i socialdemokraternas ledarskap och det är där vi ska lägga energin!Det är den stora utmaningen!

Här är frågorna och svaren:
Hur vill du beskriva allianssamarbetet hittills under mandatperioden?
Vi har ett gott samarbete,och är fast beslutna att vinna valet och som en Allians av fyra partier ta över rodret efter nästa val.Vi attraherar olika väljare och ska visa respekt för de som valt oss.

Hur vill du arbete i alliansen under fortsättningen av mandatperioden?
Vi ska fortsätta med regelbundna möten som kommer att bli tätare och med mer gemensamma frågor när vi närmar oss valet.
Bra om vi kan enas om en linje inför stora beslut.
Efter det svaga valresultatet har alla partier ett behov att jobba lite mer med de egna hjärtefrågorna.

Vilka frågor bör alliansen lyfta fram?
Valfrihet för invånarna och företagarna, vilket också innebär att inte kommunen ska ha fingret i alla syltburkar.
Skapa reformutrymme i ekonomin och prioritera kvaliteten i det som är kommunens huvuduppgifter.

Vad vill ditt parti bidra med i allianssamarbetet?
Vi är fyra partier med olika profiler och Folkpartiet har intagit en tydligare oppositionsroll gentemot socialdemokraterna.
Vi måste vinna S- röster för att bilda en majoritet.
Vi hoppas bidra med hur vi i de dagliga besluten måste visa på alternativen till den politik som förs av majoriteten.


-----Ursprungligt meddelande-----

Inga kommentarer: