torsdag, april 07, 2011

Ett konstitutionsutskott vore bra!

Nu låtsas man inte längre i Kalmar att det är de förtroendevalda som beslutar.

Följande går att läsa på radions hemsida: ”Det svenska U21-landslaget skall spela landskamp i Kalmar i höst. Kommunstyrelsen har sagt ja till bidrag för att Sverige skall möta Litauen den 5 september på nya Guldfågeln Arena”. Nästa kommunstyrelse är 3 maj men vi ska fatta beslut om detta på tisdag på arbetsutskottet.

Vi hinner inte ens yttra oss över ett överklagande innan vi ser att nästa stöd ramlar in till Arenan. Nu gäller det att smida medan järnet är varmt!
I tisdags mässade alla på kommunstyrelsen om hur viktigt det är att vi fördelar pengarna lika till kvinnor och män. Jag föredrar att sponsra enskilda ungdomsmatcher än att riskera skattepengarna i en elitArena.
Jag gissar att kommunens evenemangsbolag Destination Kalmar kommer att jobba hårt när det gäller marknadsföringen av alla arrangemang till Arenan framöver. Synligt eller osynligt.

När det gäller överklagandet så går det tydligen alltid att med juridisk kompetens slingra sig förbi just det juridiska problemet. Det såg vi också i det första överklagandet av Arenan. Det verkliga problemet med en icke demokratisk beslutsprocess kvarstår i detta ärende.
Nu är ju detta ärende delegerat (varning varning) till arbetsutskottet och där finns ju ingen som hör diskussionen.

Att jag på några rader i en detaljplan hittade att finansieringen var ändrad var ju nästan ren tur.
Det är synd att vi inte har ett konstitutionsutskott på lokal nivå!

Intressant är när jag söker på google om kommunfullmäktige där detta beslut hanterades så får jag fram ljudupptagningarna där interpellationerna kan avlyssnas i efterhand: Just min interpellation "demokratin kräver en tydlig beslutsprocess" som berör överklagandeärendet är instoppad bakom en Gyllene Stolenfråga medan de andra (mycket snabbare) interpellationerna är presenterade i egna ljudupptagningar.

Vad jag letade efter och som jag ska skicka med är Folkpartiets reservation från detta kommunfullmäktige.
Ni kan läsa den i sin helhet här nedan.1. Ledamöterna från FP reserverar sig skriftligen mot beslutet. De anger följande: ”Folkpartiet liberalerna bifaller detaljplanen, men yrkade avslag på det avsnitt som berör ekonomiska frågor, finansiering. Ursprunglig uppgörelse i kommunfullmäktige innebär att Sveafastigheter AB ska köpa marken och anlägga parkeringsplatser för publika sammanhang. Informationen i KSAU om att Kalmar FF:s dotterbolag, Kalmar Arena AB tog över Guldfågeln Arena från Sveafastigheter AB föranledde heller inga andra beslut i denna fråga! Detaljplanen för Gasten 1(rev.29 nov. 2010) är den enda dokumenterade upplysningen om att kommunen tagit över finansieringen för 1000 publika parkeringsplatser! Kommunen går härmed också miste om förväntade intäkter för markförsäljning. En 1,5 meter gabionmur är redan byggd, enligt detaljplan huvudsakligen som avgränsning mot E22 men även som bullerskydd, trots att sådana krav saknas för verksamheten. Det verkliga skälet till denna fördyring av inhägnad, anges i den muntliga redovisningen vara gestaltningen. Vi ställer oss dessutom tveksamma till att byggnationerna just i detta omfattande ärende kan färdigställas innan detaljplan är beslutad, då kommunens invånare ofta fått erfara ett helt annat bemötande. Oklarheter kvarstår hur detta nya kommunala åtagande beslutats. Vi reserverar oss emot denna nya kommunala finansiering och vi reserverar oss emot den försummade beslutsprocessen. I övrigt hänvisas till tidigare protokollsanteckning (KS 11 januari 2011).”

Inga kommentarer: