söndag, april 17, 2011

Borta bra men hemma bäst!

Nu hemma från en resa till Bryssel med arbetsutskottets ledamöter och förvaltningschefer. Det var ett bra program med besök i flera institutioner men ett inplanerat arbetsutskott(jag vet ännu inte vad som skulle beslutats just denna fredag)blev inställt, men nu blev fredagen en enda lång resdag. Jag tror ingen som varit i Bryssel avundas europaparlamentets ledamöters arbetspendling.

Intressant i sammanhanget är den dragkamp mellan nationalstaten och regionerna som pågår och som visar sig väldigt tydligt just nu i Sverige. De som vill stärka banden mellan EU och regionerna är bland annat de som upparbetat starka kontaktvägar med andra regioner i Europa. De har då också kammat hem stora och viktiga projekt för att möta upp mot EU:s mål om att stärka en hållbar tillväxt i medlemsländerna.

Själv tror jag att regionerna i Sverige måste bli tillräckligt starka för att i framtiden vara intressanta som tillväxtregioner. Vi ska tänka att dessa regioner ska fungera i mer än hundra framåt och då får man inte se så snävt som till de nu befintliga länsgränserna.

Många samarbetsområden har uppstått på grund av personliga relationer, politiska, eller i länsperspektiv, praktiska skäl. När de nya regionerna ska bildas måste vi också tänka i ett EU- perspektiv och där måste vi också tänka på och väga det optimala kommun för kommun.Märkligt är att det är landstingen som ska lämna in ansökan om regionindelning.

Folkpartiet i Skåne har tidigt öppnat dörren för ett samarbete med andra kommuner och nu verkar det som om socialdemokraterna också gläntar på dörren.Tyvärr har övriga partier hållit sig väldigt avvaktande inför den viktigaste reformen i modern tid som absolut kräver en öppen diskussion där vi också kan ta med medborgarna.

Meningen var att vi skulle gjort denna reform nu,efter 2010 års val men ingen lyfte frågan och ingen var intresserad av att driva fram den så snabbt, inte heller jag. Jag ville få medborgarna med på vagnen först.
Jag är absolut allergisk emot politiker som inte på fyra år samlat in till en egen åsikt och är beredda att diskutera argumenten för den öppet. Nu är det hög tid att väga plus och minus i varandras argument och göra något bra tillsammans!

Mer än 60% av våra kommunala beslut är grundade i EU- samarbetet och efter mer än femton års medlemsskap bör de anställda vara väl insatta i dessa samband. Det är chefernas ansvar med uppmuntran av oss politiker, att förmedla detta ut i organisationen. Resan var en studieresa för att öka vår kunskap och kunna ta detta ansvar.

Inga kommentarer: