onsdag, juni 01, 2011

beslutade rutiner och normer skall följas!

Det är verkligen ett steg framåt med markanvisningstävlan (FP- motion) om byggnation och parkeringsanläggning i centrala Kalmar (FP-motion).Även företagarna har tystnat, "annars höjs kanske P-avgiften".

Eftersom det är viktigt att samma regler gäller för den som tävlar efterfrågade jag på kommunfullmäktige vilken parkeringsnorm som ska gälla?
Det finns en som kommunfullmäktige beslutade om 1982 som varit föremål för uppdatering, men förslaget lades i byrålådan. Johan Persson ville inte ha så fasta regler med en statisk siffra som tillämpas rakt över. Det är sant, men kommunen har haft fem år på sig sen man började denna utredning.
Reglerna från 1982 är ganska fyrkantiga och därför fanns ett förslag till parkeringsnorm framme i arbetsutskottet redan 2006.
Majoriteten valde att ha den gamla normen kvar utan att följa den.
Det finns flera problem med det t.ex.
1. Organisationen tappar respekten för fattade beslut.
2. Rutiner med uppdateringar prioriteras ned eller sätts ur spel.
3. Allmänheten eller fastighetsägare kan inte lämna synpunkter när regelverket är satt ur spel.

Det naturliga svaret på frågan hade varit att den parkeringsnorm som kommunfullmäktige beslutat om gäller tills dess kommunfullmäktige beslutat om en annan.
Beslutade rutiner och normer skall följas. Det är en del i rättstryggheten!

Det kan tyckas fyrkantigt med en norm, men det är viktigt för både den som bygger och för allmänheten som ska bedöma kommunens ambitioner, att reglerna är tydliga och lika för alla!

Inga kommentarer: