måndag, januari 16, 2012

bättre att stämma i bäcken än i ån...

Tio ungdomar står idag inför rätta i Kalmar.
Det är nu vi kommer att få de fakta som är så viktiga för att gå vidare.

Rättsväsendet har arbetat snabbt och det är viktigt att hela processen går snabbt så att ev påföljd hamnar i anslutning till brott och rättegång.
Allt engagemang som nu kan få fler boende intresserade av sitt område är bra, och just nu är fokus på Berga centrum.

Vi har på tisdag i arbetsutskottet ett medborgarförslag som just visar på ett sådant engagemang och det är viktigt, tror jag att kommunen har en positiv inställning till de goda förslag som medborgare och föreningar kommer med, och det gäller självklart inte bara i Berga. Kalmar har fler eftersatta områden enligt välfärdsbokslut från 2005 och 2010.

Det är bättre att stämma i bäcken än i ån.

Inga kommentarer: