onsdag, januari 25, 2012

Folkomröstning om Malmfjärdens utveckling?

Trots att det egentligen kommit större krav för att få föreslå lokala folkomröstningar, folkomröstas det mer än tidigare enligt Dagens Samhälle.
Jag tror att det många gånger beror på att kommunerna snabbar på processen så mycket att människor känner sig överkörda. Då vill man ta besluten i egna händer.

Folkpartiet liberalerna gjorde hade för flera år sedan en motion om Folkomröstning om Norra Fjärden. Majoriteten hade då föreslagit utredning om bebyggelse kring i princip alla centrala vatten. Det innebar att man ändrade utredningsuppdraget, men sen har detta förändrats väldigt många gånger vilket är symptomatiskt för socialdemokraterna, när det gäller styrning och ledning. Nya inspel hela tiden gör att allt ska göras om och man tappar både snabbhet och fokus på helheten.

I det nya planprogram som presenteras ingår alla stränder runt Malmfjärden, trots att det bara är Fredriksskans som uppmärksammats.
Det var väldigt många som skrev på våra namnlistor förra gången. Kanske dags att plocka fram den gamla motionen? Eller ska besluten förankras bättre i tidigt skede?

Här i Kalmar vill inte ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden att förtroendevalda ska träffa invånarna på de samrådsmöten som de ordnar.Man vägrar sätta upp oss på sändlistan med datum för samrådsmöten!
Sen undrar många varför de inte ser några intresserade politiker på dessa möten.

Är det bara jag som tycker det är en konstig ordning, när tjänstemännen ska tolka invånarnas åsikter åt oss folkvalda?

Inga kommentarer: