onsdag, januari 11, 2012

allt ska naturligtvis rymmas "inom ekonomisk ram"

Det var ett mycket bra beslutsunderlag från Kultur och Fritid som ledde fram till ett beslut på kommunstyrelsen i går om att snabbt komma igång med en sporthall som lokaliseras till Falkenbergsskolans skolgård med byggstart snarast.
I förslaget från arbetsutskottet klargjordes att de ekonomiska ramarna för klubbhus m.m. på Södra utmarken skulle klargöras ytterligare.

Det är uppenbart för alla att allt detta inte är fullt ut finansierat, men eftersom Södra utmarken var en karamell i godisregnet inför valet, så kan man nu inte stå för den bistra sannningen att pengarna inte finns.
I förslaget till beslut i Kommunstyrelsen hade man därför ändrat till standardformuleringen att "investeringarna ska rymmas inom servicenämndens ram".

Det betyder att man med den omfattande möjlighet till delegering som socialdemokraterna beslutat, kan man utan att det redovisas öppet, flytta över pengar och väldigt få ser vad det kostar egentligen.Det finns nu en praxis från när man istället för att sälja mark och få in pengar för FF:s Arenaparkering, lade alla kostnader för parkeringen på skattebetalarna.
Och detta utan ett enda beslut!

Förutom den demokratiska aspekten leder det till en bristande ekonomisk medvetenhet. Då kommunen inte redovisar en kostnad för sina beslut eller var underskotten hamnar blir det väldigt svårt för beslutsfattare att utvärdera sina beslut.

Inga kommentarer: