torsdag, maj 31, 2012

Tack för hjälpen!

I Kalmar har regeringen genomfört en mängd reformer inom skolans område, som vi i Kalmar har haft motioner om genom åren. Det känns jättebra och särskilt bra är det att socialdemokraterna, som avslagit, våra motioner, nu låter som om de varit med på detta tåg hela tiden. Bäst vore förstås om kommunerna månade lite om den kommunala självstyrelsen och prioriterade sina kärnverksamheter så att inte staten behövde styra upp.


Vi minns väl hur deras kongress bl.a. röstade ner styrelsens förslag till betyg, och det blir intressant att se vad som faktiskt kommer ut av deras nästa kongress.
Men eftersom olika företrädare deklarerar olika saker beroende på målgrupp, kommer det nog i vanlig ordning bli ganska mycket " utredningar".

Idag aviserar Nyamko Sabuni ännu en skärpning när det gäller barnomsorgen. Kompensation till föräldrar som får vänta för länge på förskoleplats kan bli verklighet och det har vi redan haft som förslag i våra budgetalternativ. En barnomsorgsgaranti,Som vi föreslår, innebär också överenskommelse om barngruppernas storlek
och kompetens och annat som man kan se är viktigt för barnen och föräldrarna. I Kalmar är vi blåslampa i dessa förskole- och skolfrågor frågor och det fungerar oftast, så vi får tacka regeringen för hjälpen.
Garantin innebär också att föräldrarna uppfyller sina skyldigheter att tidigt berätta om behoven och samarbeta för en lösning.

Inga kommentarer: