tisdag, oktober 02, 2012

AFA- pengar till social investeringsfond!


Idag har vi behandlat flera viktiga  ärenden på kommunstyrelsen.

Översiktsplanen (ÖP:n)som är ett politiskt och demokratiskt dokument som vägledning för framtida beslut. Den går nu ut på utställning fram till december. 
Fastighetsförsäljning. Jag välkomnar en ägare med långsiktiga ambitioner. Fastigheter för nästan en halv miljard ska minska kommunens låneskuld och ge Kalmarhem möjlighet att bygga bostäder.
Vi godkänner att max 20 miljoner ur köpeskillingen betalas ut till en ny stiftelse med inriktning att stödja forskning och utveckling. Vi vill att akademisk kompetens från Linnéuniversitetet ska knytas till stiftelsen.

Max 5,5 miljoner ur köpeskillingen ska används till att främja näringslivet i vår region genom etablering av en internationell flyglinje. Vi vill att företag i regionen erbjuds möjligheter att gå in som aktieägare i det nya bolaget.

Men pengar till kommunal kärnverksamhet ska inte hämtas ur fastighetsförsäljningen! Vi vill därför finansiera en social investeringsfond med 30 miljoner från AFA-försäkringen.

Dessa pengar återbetalas till kommunerna eftersom Sverige inte längre har Europas sjukaste befolkning. Jag tycker det är helt logiskt att dessa tillfälliga pengar läggs i en social fond för förebyggande insatser.

Omorganisationen av kommunledningskontoret, där vi haft en del synpunkter, främst emot att man nu vill placera invandrarservice under socialnämnden, tvärtemot utvecklingen och den etableringsreform som regeringen genomfört. Och tro det eller ej! Idag får vi ett förslag vid sittande bord om att detta ska utredas.  Jättebra! 
Delårsbokslutet är jätteviktigt men vi fick det i går, så vi hann ju inte läsa igenom det . Det är helt otillfredsställande!Inga kommentarer: