tisdag, oktober 30, 2012

En bra dag på jobbet!

Så kom då det kommunfullmäktige där Kalmar kommun gjorde storaffärer.
Kalmarhem AB och Kommunen sålde fastigheter för en halv miljard!
FP har varit de största tillskyndarna till att Kalmarhem ska vara mera aktivt med försäljningar, för att få möjlighet att fungera som ett riktigt bostadsbolag. 
Riktigt kul var det att Rikshem genomförde tilläggsförslaget från Folkpartiet om att det lokala näringslivet skulle erbjudas delägarskap i det flygutvecklingsbolag som ska bildas.
Övriga partier sade nej till detta tilläggsförslag och på direkt fråga till Johan Persson  om näringslivet var tillfrågat, så svarade han ja. Vi lät vårt tilläggsförslag vara kvar för vi välkomnar fler som engagerar sig.

Jag är alltså glad att utvecklingen går vår väg.
Så var det också med det andra stora beslutet igår om omorganisation av kommunledningskontoret. Vi har ju efterfrågat ett syfte och en utvärdering, men det har tyvärr visat sig att frånvaron av detta gjort att det kommit mycket befogad kritik från facket.

Jag är jätteglad att vårt krav på att invandrarservice ska höra till arbetsmarknadsenheten fått gehör.
Nu kommer man att utreda igen och så är det med många frågor så att jag återkommer.

Jag hade också en interpellation angående delårsbokslutet där jag efterfrågade en åtgärdsplan för att kommunen ska uppnå sina finansiella mål.
Johan Persson hade i sitt svar en mängd motsägelsefulla uppgifter ochanklagade mig för dubbelspel.
Han var ovanligt grinig igår och for ut mot Folkpartiet i flera frågor.

Min interpellation fick vänta tills efter övriga ärenden och då hade redan revisorn kommit med den uppmaningen till kommunen. Hon var tydlig med att det man såg bakom de redovisade resultatet gav en allvarligare bild av kommunens ekonomi.
Jag fick mest justera en del felaktigheter i Johan Perssons svar till mig, när det var min tur, men han tyckte inte att det behövdes någon åtgärdsplan, och det säger ju en del om hans vägran att erkänna hur illa ute den kommunala ekonomin är.

Men Folkpartiets politik fick mycket genomslag igår . Det visar att trägen vinner!

Inga kommentarer: