söndag, oktober 14, 2012

Vilka företag får gå med vinst i Socialdemokraternas Sverige?

Lena Sommestad socialdemokraternas kvinnoförbund är het motståndare till företag som gör vinst.
Säkert inte alla företag, men just de som erbjuder tjänster av något slag.

Jag har ju jobbat på Huddinge sjukhus och Kalmar länssjukhus som narksossjukssköterska i många år. Tillsammans mer än trettiofem år.
Väldigt ofta kom företag för att presentera sina produkter som vi använder vid narkos, operation och intensivvård. Alla dessa företag är vinstdrivande välfärdsföretag! Men det verkar vara ok. för S, eller?

Att starta ett vårdhem som tar hand om de som har behandlats med alla de produkter som företagen tjänar pengar på är inte ok. ur socialdemokraternas synvinkel.
Ska vi dra ut konsekvenserna av socialdemokraternas resonemang skulle svenskarna vara glada om  om företagen drog utomlands om de vill  tjäna lite pengar. Men då finns inga pengar till välfärden varken i enskilda eller kommunala vårdhem!
Men deras recept blir väl då att förstatliga företagen. Med känt resultat.

Lena sommestad är tveksam till att kvinnor starar välfärdsföretag.
Hon tycker inte att kvinnor ska gå från lågbetalda jobb till att starta företag med dålig lönsamhet!
Dålig lönsamhet?
Hon är ju mot välfärdsföretag för att de har alldeles för god lönsamhet.
Hur är det nu ?
Hade hon tyckt att det var ok att kvinnor blev ägare om dessa tjänsteföretag tjänade storkovan?
Om de var ägare i företag som sålde utrustning till tjänsteföretagen?
Eller vad vill hon?
Vilka företag får tjäna pengar i Sverige?

Här i Kalmar har den sk. Tillväxtgruppen en alldeles egen profilering. De gör allt för att
företagen i hamnen ska känna hur utrymmet krymper. Jättebra att några nu sagt ifrån, för jag har bara fått höra att det var ok. ifrån de företag som verkar där. De enda som var skeptiska till nya etableringar så nära var Kalmar Hamn AB, sades det, men nu får vi veta att oron är stor hos flera, och att det finns de som behöver mera plats. Jag är oroar mig för att jag får så missvisande uppgifter.
Vilka företag får tjäna pengar i Kalmar?
Man kan ju undra hur kommunikationen skötts och hur jag kan få en så missvisandeInga kommentarer: