torsdag, oktober 25, 2012

frihet att välja!


Idag var Bertil Dahl i Barometern och deklarerade att han kommer att kasta LOV i papperskorgen  -  tillsammans med tillväxtgruppen.
LOV betyder Lagen Om Valfrihet och till skillnad från LOU (lagen om offentlig upphandling) så konkurrerar man om kvalitet istället för pris. Och kommunen måste leva upp till samma krav som man ställer på välfärdsföretagen!

Vi liberaler har ju sen länge skrivit både förslag och ett antal interpellationer om  fritt val i hemtjänsten. Nu har C och M frågat S som leder "tillväxtgruppen"  om de kunde skriva en motion om att införa LOV. bJag unnar faktiskt LOV ett lite bättre öde än att hamna i en papperskorg med denna grupp, och jag tror inte LOV kommer att hamna där.

Så här ser det ut i landet  enligt SKL.
Beslutsläge om införande av LOV, oktober 2012 :
129 kommuner har infört LOV
42 kommuner har beslutat om att LOV ska införas

55 kommuner har inte fattat beslut ännu om LOV( här finns Kalmar) 
28 kommuner har beslutat att inte införa LOV
36 kommuner som inte har ansökt om stimulansbidrag

Det är också allt fler som själva väljer hushållstjänster med RUT- avdrag istället  för hemtjänst. Då kan människor på alldeles egen hand få bestämma vad som ska göras och vem de ska öppna den egna dörren för. Allt fler äldre kommer att behöva hjälp och LOV blir bara ett av flera alternativ till RUT och kommunala tjänster.
Det pågår faktiskt en liten valfrihetsrevolution även i Kalmar!
Inga kommentarer: