onsdag, oktober 10, 2012

Arbete är hälsa!


I en rapport från SKL som grundar sig på frågor till kommunerna bekräftas att kommunerna tar ett mycket stort ansvar för lokala arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Många har fokus på arbets­sökande med försörjningsstöd, och det är väl mest naturligt, men helst borde få hjälp via arbetsförmedlingen. 

I Kalmar ska det nu utredas hur arbetsenheten och invandrarservice ska organiseras, och jag tycker att båda ska organiseras i samma enhet.
I rapporten betonas också att samarbete med skola och näringsliv är viktigt.
Det är ju viktigt med allt samarbete och det visar inte minst alla olika olika projekt som faktiskt lyckas med att få både unga och äldre delaktiga i arbetslivet. Idag ska vi prata lite om folkhälsan, och de som har ett arbete och egna rutiner mår bättre och lever faktiskt längre, statistiskt sett. Så här är arbetsmarknaden i kommunen en viktig del i folkhälsan.

Viktigast är dock att de som leder dessa verksamheter är engagerade och ställer stora förväntningar på människorna som av någon anledning hamnat utanför.
Alla människor borde få känna  längtan till fredagen eller till semestern. Alla som kan måste få känna att de är med i en arbetsgemenskap och med en egen kunskap och ekonomi kunna påverka sin framtid. Det behöver inte vara stora steg, men ingen vill ha "semester" dag ut och dag in.
Inga kommentarer: