onsdag, oktober 30, 2013

Dags för Lyxfällan!


Så har vi då fått nya majoritetens budget. De har faktiskt, hör och häpna, tagit in effektiviseringsförslag m.m. som de tidigare kritiserat oss för. Det är bra men behöver endast ögna igenom budgeten för att inse att man fortfarande skapar sig utrymmen i budget på sitt eget vis. Tänk om kreativiteten kunde vara hälften så stor när det gäller att dra nytta av Kalmars fantastiska förutsättningar.
För de som får hjälp i TV-programmet Lyxfällan krävs en total kursomläggning av tidigare liv och konsumtionsvanor.  Socialdemokraterna i Kalmar gör tvärtom.  Intäkter från fastighetsaffären läggs i driftbudgeten och skattepengarna till underhållning  för vuxna är räddade. Kalmars invånare betalar också mer skatt totalt än jämförbara kommuner.

Bröd och skådespel kan fungera för att droga invånare som knorrar över att de egna pengarna inte räcker efter skatt. Kommunalskatten slår ju hårdast mot de med små inkomster. Men abstinensen kan bli stor när det ”inte ordnas något”. Gratisunderhållning som drog för vuxna har blivit en ny kommunal kärnverksamhet i nya majoritetens budget.  Räcker drogen över valet?

Inga kommentarer: