onsdag, januari 15, 2014

De verkliga kostnaderna redovisas efter valet!

Vid kommunstyrelsens sammanträde i går beslutades om detaljplanen för Linnéuniversitetet vid Ölandshamnen.
Detta beslut  och denna process är otroligt märklig för ett miljardprojekt.
Det började för flera år sedan med att avgående rektorn Agnetha Bladh och Johan Persson ,S, alldeles på egen hand skrev en avsiktsförklaring om seaside campus i Kalmar. 
Jag lyckades få inskrivet att hamnens fortsatta utveckling skulle värnas, och för mig var detta allvarligt menat, men jag kan nu tyvärr konstatera att det bara var några ord på ett papper för andra.

Sedan trettio år tillbaka har Kalmar lärosäten som är stadsnära, stadsintegrerade och kommunikationsnära.
Det sattes igång en mängd arbetsgrupper och konsulter som skulle rita och beskriva att hamnen var det bästa alternativet. Inga resurser sparades för att hålla alla arbetgrupper igång och under tiden står all annan planering i princip stilla. Det byggs ännu inte en bråkdel av de bostäder Kalmar behöver.

Vid denna tidpunkt hade inget beslut kring avsiktsförklaringen fattats i högskolestyrelsen, men Nu hade en ny rektor tillträtt och Johan Persson ångade på och 2011 lades en ny avsiktsförklaring fram där Fredriksskans var huvudalternativ och hamnen komplement. Fortfarande inget beslut i högskolestyrelsen men Kalmar kommun drev detta projekt framför sig och Johan Persson försökte skrämma oss med Växjö. Någonstans här fattade högskolestyrelsen sitt beslut.
Kalmar har inte lyckats bygga bostäder som Växjö och följdriktigt inte heller ökat sin befolkning som Växjö.

Varför?

Jo för att i Kalmar har vi alltid hållit på med omöjliga projekt som Salve, Fanerdun och nu seaside Campus.

För plötsligt i juni 2012 och utan förklaring var det hamnen som gällde igen. Alla rapporter utrycker tvivel om lokaliseringen och liksom med Gotha Media (och det vet vi ju hur det gick) finns det nu väldigt många olösta frågor.
Och framför allt olösta kostnader.
Dels universitetetsbyggets kostnader, men sen att verksamhet flyttar ur universitetets nuvarande lokaler och att dessa ska byggas om och fyllas med annan verksamhet.

Här finns helt oöverskådliga kostnader för kommunen och om S låter Johan Persson hållas, och samma majoritet väljs om, väntar en stor skattehöjning efter valet.
Då är jag mera rädd att även befolkningen flyr kommunen.
Blir Kalmar beskattat som en glesbygskommun så blir Kalmar snart en glesbygdskommun!
Inga kommentarer: