torsdag, januari 02, 2014

Jag önskar ett Gott Nytt Utbildnings - och Arbetsmarknadsår!


Det är underbart att höra om Hovsjöskolan i Södertälje där Studie- och yrkesvägledaren förbereder barnen redan i de första klasserna för sitt framtida yrkesval. Varför?

För att dessa barn från början vet varför de går i skolan och varför det är viktigt att nå sina mål. Det ger barnen framtidstro när vuxna har stora förväntningar på dem. För att dessa ungdomar förbereds för ett vuxenliv med olika valmöjligheter!

När Skolinspektionens under 2013 granskade studie- och yrkesvägledningen på 34 grundskolor,( ej Kalmar) visade det sig att denna viktiga del i skolans arbete som det är att  förbereda eleverna för framtida arbetsliv, yrkesval som anställde eller egen företagare är en lågt prioriterad verksamhet som ingen riktigt vill ta ansvar för.

Bristen på vägledare gör att elevens val till  gymnasieskolan i ännu högre grad påverkas av deras kön och sociala- och kulturella bakgrund.
 
Folkpartiet lämnade år 2007 in en motion om fler UTBILDADE studie - och yrkesvägledare i Kalmar grundskolor. I princip mynnade den ut i en , ja vad tror ni?
En "omorganisation" där man skulle slå samman grundskolornas organisation med Gymnasieförbundets till en kostnad av vad fler än två studie och yrkesvägledare kostar . Typiskt socialdemokratiskt prov på handlingskraft!
I vanlig ordning ändrades sen detta till något annat mer obestämbart, men några krafttag har det inte blivit på grundskolenivå.
 
Fastän det är kommunernas ansvar har alliansregeringen skjutit till 40 miljoner för att stärka denna funktion. Folkpartiet har varit tydlig med att skolinspektionen ska följa hur pengarna används.
I dag blir det inte som det är tänkt enligt skollagen och läroplanen och de främsta bristerna är :
  • Planering och uppföljning brister
  • Sker inte kontinuerligt under hela skolgången
  • Skolor arbetar inte aktivt för att motverka begränsningar i elevernas studie- och yrkesval utifrån kön, social eller kulturell bakgrund

Jag kommer självklart inte att tiga stilla på detta området heller, eftersom matchning mellan arbetsmarknad och kompetens blir allt viktigare. Idag finns en alldeles för hög arbetslöshet, och ändå måste svenska företag rekrytera kompetens från andra länder. Arbetsmarknaden är idag global och det är bra med internationellt utbyte, men då måste vi i svenska kommuner också veta att våra ungdomars kompetens efterfrågas i andra länder där de vill arbeta.
 

Inga kommentarer: