måndag, januari 20, 2014

Kvalitet viktigast!

 Det var väl få som hade trott annat än att utbildningens kvalitet är det viktigaste för ungdomar när de väljer lärosäte, men nu har det stått i tidningen och då är det ju bekräftat. I ens i Kalmar kan  boende eller sjöutsikt från studierum uppväga ett gott arbetsklimat eller så bra studieresultat som leder till att studenterna blir efterfrågade på arbetsmarknaden eller är väl förberedda att  starta eget.

Myndigheten för yrkeshögskolan (YH-myndigheten) har meddelat vilka yrkeshögskoleutbildningar som får bedrivas med start hösten 2014. Kalmar län fick 13 YH-utbildningar. Totalt i landet har 377 utbildningar beviljats och det motsvarar ca 10300 studerandeplatser per utbildningsomgång.

Dessa utbildningar är naturligtvis en viktig kugge i hela maskineriet för att koppla samman rätt person med rätt kompetens som gör individen efterfrågad  i arbetslivet. Specialistfunktioner  skapar behov av specialistkompetens som måste utformas i nära samarbete med näringslivet.
Ca 80 procent av de som genomför utbildningen med godkänt resultat brukar få jobb, och det måste väl ändå betraktas som väl godkänt.
 
För att ytterligare bevaka kvalitetsaspekten har regeringen idag gett ett uppdrag till Ägarprövningsutredningen
att utreda kriterier för långsiktigt ägande i friskolesektorn. De ska även kolla om ev. kriterier kan användas i andra välfärdssektorer. 

Det är trist att det ska behövas men av alla tusentals seriösa välfärdsföretag, får vi bara läsa om de usla.
Att det finns kommunala verksamheter som på ren okunskap och dålig koll, slarvar bort skattebetalarnas pengar, bryr sig ingen om.

Inte heller när kommunens egna verksamheter berörs. Det blir ett tidningsklipp, men ofta ingen som ska ställas till ansvar eller hängas ut för att de vanvårdat gamla, trots att de har samma förutsättningar.
Öppna jämförelser gör att vi helt öppet kan följa hur kommunerna utvecklar kvaliteten i sina verksamheter.

Under sossarnas tid fanns inget sådant, trots att de ropar om öppenhet i privata företag.
Risken med mätningar och jämförelser är ju att man kan dra på sig kritik, men det viktigaste är väl att utvecklingen går framåt och kvalitetens förbättras. Både i utbildning och i omsorg och vård.
 
 

Inga kommentarer: