tisdag, januari 28, 2014

Se upp för sura karameller!


Igår hade Johan Persson, kommunstyrelsens ordf. S   baxat fram sitt och Agnetha Bladhs, avgående högskolerektors  ”beslut” att bygga ett Seaside Campus i Kalmar. Trots att inte något beslut tagits i högskolestyrelsen kunde Johan Persson  2011 få alla att tro att  nya LNU bara kunde tänka sig att bygga på Fredrikskans eller  i Ölandshamnen. Innan de beslutet hemlighölls alla handlingar som rörde de utredningar och rapporter där man skulle ha kommit fram till detta beslut. Dagen efter kommunfullmäktige diariefördes handlingarna. Så kan det gå till i Kalmar.

 
Majoriteten har därefter presenterat rapporter m.m. på hemsidan, men inte tagit någon som helst hänsyn till hamnföretagen eller de näringar som är beroende av hamnen.
Dessutom fanns det fortfarande alldeles för många finansiella oklarheter när beslutet togs igår.
Men dåliga långsiktiga beslut måste kompenseras med kortsiktiga och kanske det blir en karneval eller något annat kul evenemang för att sätta glans på hamnområdet.
Kalmars företagsklimat är redan dåligt men majoriteten bjöd in till ”företagsfrukost” för att berätta om hur bra allt var i Kalmar.  Vi får se om det hjälpte på rankingen.
 

Ett återkommande valfläsk för Kalmars centrum  presenterades på dagens arbetsutskott.
Kommunens majoritetspartier hade lämnat in en skrivelse till sig själva ! om förslag på en ”avsiktsförklaring Kalmar City”. Majoriteten har under många år försökt få handeln att ha öppet på söndagar och när evenemang pågår. Godispåsen gömmer också denna sura karamell som alla små butiker inte tål.

 
Där var flera bra förslag och flera dåliga eller helt otydliga förslag i skrivelsen om Kalmar City, men ingen i majoriteten kunde svara på våra frågor utan hänvisade till de partikamrater som stod bakom avsiktsförklaringen och som inte var där. Men Destination Kalmar var i högsta grad inblandat så ingen tror väl annat än dess ordförande Johan Persson ligger bakom dessa förslag. Jag kommer att skriva en protokollsanteckning.
 
Detta var en ren partigrej från majoriteten, så tjänstemännen kunde inte heller svara på våra frågor. Beslut om att gå vidare med denna avsiktsförklaring togs av ett arbetsutskott med en majoritet där ingen visste något och ingen kunde svara på några frågor. Så kan det gå till i Kalmar.

Inga kommentarer: