tisdag, januari 07, 2014

Tidiga och tydliga insatser med Folkpartiet!

Idag har vi avverkat årets första arbetsutskott.
Info om projekt Ramp (sociala fonden) där sex kommuner samarbetar och som utfallit så väl att det efter tre år införlivas i verksamheten.
Många av ungdomarna i projektet har slutat gymnasiet i förtid och projektledaren ansåg liksom jag, att det finns mera att göra inom studie och yrkesvägledningen redan i grundskolan. (Se tidigare blogginlägg i ämnet.)

Vid kommunledningskontorets internbudget  följde jag upp ett av våra förslag om att kommunen ska ansluta sig till SkolFam som är ett forskarstött samarbete mellan olika förvaltningar. Dessa riktade insatser har visat sig fantastiskt lyckade för ungdomar i kommunens vård och  Kalmars utgifter för familjehemsplacering ökar ständigt  vilket visar att vi måste hjälpa dessa barn i tidigt skede.
Jag ville ombudgetera  den miljon som är avsedd för social hållbarhet och flytta resterande kostnad på 200 000 kronor från förbättringsåtgärder för att fullt ut finansiera projektet.
Det är verkligen en liten kostnad för en väl beprövad metod som kunde hjälpa så många ungdomar till ett fullvärdigt liv.1,2 miljoner och pengarna finns.

Trots att vänstermajoriteten i Kalmar besvarat min motion om SkolFam positivt avvisades mitt förslag idag.Det verkar lättare för dem att helt ohämmat köra repris om arbetsgrupper och satsningar på Kvarnholmen som vid tidigare valår!  Först  slår man undan benen på verksamheten sen kommer de snälla politikerna och delar ut lite bidrag. Socialism i ett nötskal.
Blir det nu, som inför tidigare val med samma löften tyst om parkeringsplatser, samlastningscentral och annat före valet?  Kommer de att lyckas med detta reptrick ännu en gång?

Principerna för ekonomistyrning kommer nu att ändras i enlighet med Folkpartiets reservation år 2012 och år 2013. Det är jättebra men en ändring ska kallas för en ändring.

Begäran från nämnder om disponering av medel ur resultatutjämningsfonden och utökad budgetram hade " med hänvisning till det ekonomiska läget" fått avslag.
Idag "hade man inte pratat färdigt" och drog tillbaka förslaget från dagordningen.
Ja, vad har man en resultatutjämningsfond till om man inte ska få ta sina egna pengar ur den?
Men det har verkar lite darrigt i vänstermajoriteten hela året. Faktiskt ända sen man avbröt budgetprocessen.


Inga kommentarer: