tisdag, mars 04, 2014

Kosta vad det kosta vill!

Idag var majoritetens "avsiktsförklaring"  för Kalmar City framme för beslut i kommunstyrelsen.

”Mer av allt” kan man konstatera, men nu ska det "beredas" och "utredas" och "arbetas vidare" med. Mycket är utrett tidigare, men socialdemokraterna har nu ingen kostnadskontroll eller koll på utredningar. Men hade de haft kostnadskontroll, kunde vi nog räknat in Folkpartiets  tioöring i skattesänkning bara på de utredningar som görs om och om igen bara för att de passerar bäst före datumet när de kan användas.

Det gick inte att organisera upp dokumentet, så vi allianspartier nöjde oss med de viktigaste ändringsyrkandena.( nedan). Jag hade en protokollsanteckning med frågor från arbetsutskottet, eftersom ingen från de inblandade partierna i majoriteten kunde svara på några frågor där! Det fanns inga svar idag heller, mer än att det mesta skulle utredas.

Kalmar är en attraktiv stad, med en fantastisk kulturmiljö och vi har en otrolig potential att utveckla besöksmålen i både staden, och i övriga delar av regionen. Många förslag i dokumentet är bra och jag har sett dem förut. Parkeringsfrågorna har jag ju dessutom drivit själv sen 2002.
Kosta vad det kosta vill för skattebetalarna som sedan 2006 fått ökade kostnader för evenemang med mer än hundra procent. Samtidigt sparar personalen i Omsorgen och Barn- och Ungdomsnämnden och nekas pengar ur sin egen ”resultatutjämningsfond”.
Samarbete år bra men inte heller detta valår finns ekonomi eller förmåga hos den socialdemokratiska majoriteten att genomföra sina förslag.
 
Min främsta invändning mot "avsiktsförklaringen" är dock att  jag  som liberal vill ha en marknadsekonomi och fria företagare i Sverige och även i Kalmar. Att politiskt styra och helt medvetet utestänga butiker som inte följer politikens önskningar är inte en utveckling jag vill se för vår region.
PS. Lantmännen överklagade inte detaljplanen för Linneuniversitetet och jag förstår dem eftersom de var uteslutna av kommunen som sakägare. De såg säkert sin chans, precis som Hamnen att kunna utverka de förbättringar som utlovats under planprocessen. Södra vägen ska nu återställas för miljontalskronor och det är bra. Dåligt är att majoriteten på grund av sin attityd till företagare byggde medvetet fel för bara några få år sedan.
 

 
 
Avsiktsförklaring Kalmar City

3 Ändringsyrkande rörande de punkter där S, V och C  försöker villkora
företagens  etableringar i stadskärnan.

1.      Att  handeln får verka på marknadsekonomiska grunder och själva styra sina öppettider.

2.      Att avvikelser från gängse löneutbetalningar ska ske på frivilligt initiativ från den enskilde.

3.      Att handeln själv får besluta över sina kostnader som t.ex. parkeringsbonus eller framtida samlastningscentral.  


Ändringsyrkande rörande Punkt 5
Framtida frågor som berör Kalmar Cityutveckling ska beslutas i kommunstyrelse eller kommunfullmäktige.

 

 

Inga kommentarer: