torsdag, mars 20, 2014

Ett sent engagemang


Idag skriver en kommunal tjänsteman, tillika kommunikatör om ”Folkpartiets funktionsbegränsning” i tidningen Östran.
Hans språkbruk är dock inte kommunikatörens , och jag hävdade ända tills jag fick motsatsen bekräftad, att någon hade kapat hans namn i insändaren.

Bristande tillgänglighet ska kunna ses som diskriminering, enligt ett nytt lagförslag från regeringen.  Det finns remissinstanser som tycker det är svårt att leva upp till förslagen och det finns andra som tycker att lagstiftningen är för lam. Så är det ofta.
Folkpartiet drev under lågkonjunkturen på 1990-talet igenom en LSS-lag som har betytt mer för personer med funktionshinder än någon annan reform inom området. Nu vill vi gå vidare och skynda på arbetet med tillgänglighet.

 2004 lämnade jag till Kalmar kommunfullmäktige in en remiss om handikapplan och tillgänglighetsguide i Kalmar kommun. Som vanligt gjorde kommunen förslaget till sitt och arbetet med handikapplanen påbörjades.

Värre var det med tillgänglighetsguiden .

Den skulle underlätta för människor att veta hur tillgängligheten fungerade i kommunens lokaler, och på sikt även övriga som vill informera , via tillgänglighetsguiden.
Min avsikt var förstås också att den skulle fungera som en motor att genomföra förbättringar.

Men inget hände…

Jag frågade efter den första gången i en interpellation  år 2006 och då hade handläggningen  hamnat i Destination Kalmar AB.
Detta kommunala bolag har fått ökade anslag gång på gång under åren, men inga pengar  har landat på arbetet med tillgänglighetsguiden. Evenemangen har varit viktigare.

Under årens lopp har jag med jämna mellanrum ställt frågor om guiden. I tillgänglighetsrådet har  den varit en följetong.
Nu, efter nästan tio år har ärendet och ansvaret flyttats från Destination Kalmar till primärkommunala nämnden.

Det finns ju kommuner som kommit längre, så kanhända blir det en uppryckning. Annars blir det tio år till, och ingen kan interpellera längre.
Risken är stor att det inte blir något alls förrän det kommer ett lagförslag från alliansregeringen om en tillgänglighetsguide.

Under alla dessa år hade jag verkligen önskat ett bredare engagemang för tillgängligheten i Kalmar kommun.  Men då låg ju ansvaret på Kalmar kommun och Destination Kalmar hade  ansvaret för frågan.  

Folkpartiet kommer alltid att stå upp för människor med funktionshinder men politik är ofta det möjligas konst.

Kanske ibland bättre att driva igenom mindre men snabbare  förbättringar, än att besluta om vackra förslag  som inte genomförs alls!

 

Inga kommentarer: