onsdag, mars 12, 2014

Berättigad fråga om Rifaområdet!


 
Kalmar kommun har fått ett brev från en invånare angående ”skräpiga Rifa” i Oxhagen.

Jag förstår honom verkligen, för detta område kunde vara ett skyltfönster, men detta är bara ännu ett av alla de projekt om stadsförnyelse som utlovats före valet 2006 0ch valet 2010 och sen runnit ut i sanden.
Majoriteten tar ju bara beslut och talar om satsningar och talar aldrig om när de bestämt sig för att inte genomföra dem.

Men jag kan redan nu tala om att skattehöjningar väntar om  vänstermajoriteten får fortsätta styra. För det krävs mycket pengar till kosmetika för att en sliten kommun ska verka fräsch inför valdagen. Kanske lite "gratis"underhållning piggar upp en stund! För en verklig rehabilitering krävs en helt annan politik.

Jag har frågat om detta ”Rifaområde” med jämna mellanrum men bara fått till svar att det är ”på gång”. Efter en ny detaljplan för två år sedan var det tyst. I januari  2013 interpellerade jag Johan Persson  med dessa två frågor :

- Vad har du och kommunen gjort för att fastigheten Flodhästen/ Oxhagen ska rustas upp och en verklig stadsförnyelse påbörjas?

- Vad är orsaken till att detaljplanen för Flodhästen m.fl. fastigheter inte ännu varit föremål för beslut i kommunfullmäktige?

Detta är alltså januari 2013. Ett år sedan.
Svaret från Johan Persson var det vanliga och här är det utdrag som berör interpellationen:

”Hela Rifa tomten ägs av PEAB. De har tillsammans med kommunen arbetat fram en detaljplan som bedöms kunna gå till kommunfullmäktige under våren. Detaljplanen innehåller 500-600 bostäder och cirka 20 000 kvadratmeter verksamhet, däribland en möjlig byggnation för Kriminalvården.

Peab hoppas kunna komma igång med rivningsarbeten före sommaren.
En av frågeställningarna har varit hur detta ska möjliggöras samtidigt som Arla kan fortsätta att utveckla sin verksamhet. Det har nu arbetats fram en åtgärdsplan som samtliga parter, det vill säga kommunen, PEAB och Arla har godkänt.”

 
Det blir intressant att följa vad  projekt- och exploateringsenheten ger för svar, för här råder största möjliga tystnad.

 

Inga kommentarer: