måndag, mars 17, 2014

Stå upp för ett demokratiskt och starkt EUropa!

När det blir kris i vår omvärld blir människor alltmer protektionistiska . Vi ser det i EU och vi ser det även på lokal nivå.  Ändå vet vi att isolering aldrig har burit något gott med sig och inte heller nu kommer att göra det. Vi ska värna frihandel för demokratiska länder som handlar med varandra startar inte gärna krig med varandra.

Ryssland säger sig vara en demokrati. ”Folkomröstningen” på Krimhalvön i Ukraina  talar ett tydligt språk.
Ni har två alternativ att rösta på:  "Anslut er till Ryssland eller Anslut er till Ryssland”.
Putin drar åt tumskruvarna för Ukraina för att visa vad som händer om de inte går med i tullunion med Ryssland. Samtidigt  säger han att Ukraina själva får bestämma om de vill skriva ett avtal med EU. Under sovjettiden var Ukraina Rysslands ”kornbod”. Nu har Ryssland skinnat Ukraina genom att höja priserna på naturgasen. Ryssland stoppar också transport av andra varor , och spelar ett högt spel med människors känslor.
De ryska trupperna har redan gått in och Krims nye ledare är ett nytt redskap för Ryssland, när man i Ryssland beslutar om en ”folkomröstning”.

 
Ukrainas tidigare ledning har inte behandlat den ryska minoriteten väl och där har alla länder lite att tänka på. Medlemskapet  i EU måste även när man blivit medlem förpliktiga till anständiga beslut och demokratiska principer. 

I Syrien slutade fredliga demonstrationer för fred och frihet i fullständig söndring och inbördeskrig. Ni tre år senare är landet sönderbombat och befolkningen svälter. Ryssland obstruerade i FN, men fick ändå en huvudroll i förhandlingarna om Syriens kemvapen Tuppkammen växte.

Fredliga demonstrationer i Ukraina, gav Putin en ursäkt för  militär ockupation på Krim, och en upptrappning av militära insatser i övriga Ukraina.
Demokratiska länder som gör affärer med varandra och som samarbetar om framtiden startar inte krig med varandra. När det gäller den europiska unionen har det fungerat hittills. Det är så klart att människor i tidigare diktaturer vill ansluta sig till EU!

Om två månader  får vi rösta i ett demokratiskt val till europaparlamentet. Då väljer vi parti och representanter för fem år framåt.
Självklart vill jag välja ett parti som håller drömmen om ett starkt Europa levande! Folkpartiet är det parti som tror på Europatanken!

Det finns de, som vill att EU ska försvagas, därför att de vill att demokratin i Europa ska försvagas. De tror att nationalstaten skulle bli starkare om människor slutar att handla med varandra och håller sig inom sina egna gränser.
Jag hoppas vi aldrig, aldrig behöver leva i deras framtidsdröm.

Jag hoppas att alla människor nu sett hur värdefull demokratin är och  att vi svenskar och övriga EU- medborgare har så mycket vett, att vi  tacksamt använder den rösträtt vi alla har. Det är en rättighet, men borde också vara en skyldighet om man hoppas på en fortsatt demokrati och ett framtida fritt och fredligt Europa!

Inga kommentarer: